Woningen met laagste energielabel in Arnhem-Oost worden geïsoleerd

Woningen met laagste energielabel in Arnhem-Oost worden geïsoleerd

24 februari 2022 Uit Door admin

Particuliere woningen in Arnhem-Oost met een energielabel lager dan E worden gerenoveerd en verduurzaamd. Hiervoor start de gemeente Arnhem met een subsidieregeling Aanpak particuliere woningen Arnhem-Oost. Het gaat om ongeveer 1.750 woningen die door hun lage energielabel, de hoogste energiekosten hebben, weinig comfort en daardoor vaak ook het ongezondst zijn om in te leven.

 Wijkgericht isolatieprogramma
Wethouder Cathelijne Bouwkamp: “Voor de gemeente Arnhem is het verduurzamen van de stad één van de grote opgaven van de komende tijd. Daarom zet Arnhem fors in op het besparen van energie door middel van het isoleren van woningen. Hierdoor wordt de CO2 uitstoot verminderd. Veel Arnhemmers zijn daar zelf al mee bezig of hebben dit al gedaan. Echter heeft niet iedereen de financiële mogelijkheden en de kennis om dit zelf te kunnen doen. Terwijl deze Arnhemmers vaak juist in slecht geïsoleerde woningen wonen. Veel van deze woningen bevinden zich in Arnhem-Oost. De gemeente vindt het belangrijk dat ook hier verduurzaming van woningen plaatsvindt.”

Een groot deel van de woningen in Arnhem-Oost is corporatiebezit. De corporaties werken hard aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van hun woningbezit. Met de subsidieregeling maakt de gemeente het voor bewoners van particuliere woningen in Arnhem-Oost mogelijk om ook aan de slag te gaan. Hiervoor geldt de individuele regeling.

Omdat het verduurzamen van een woning complex kan zijn, komt de gemeente ook met een regeling die een collectieve aanpak mogelijk maakt. Dit kan gelden voor particulieren in een bepaald gebied die komen tot een collectieve aanpak, of gelden voor particulieren die middels de collectieve regeling aansluiten bij werkzaamheden van een wooncorporatie die in een gebied aan de slag gaat.

Voor wie is de subsidieregeling?
Het doel van de Aanpak particuliere woningen Arnhem-Oost is om te zorgen dat op grote schaal woningen worden geïsoleerd. Door deze subsidieregeling is dit ook mogelijk bij woningen van inwoners die nauwelijks geld hebben om hun woning te verduurzamen en te verbeteren. Bij deze woningen wordt ook eventuele vocht- en schimmelproblematiek en achterstallig onderhoud aangepakt. Er is subsidie beschikbaar voor ongeveer 1.750 woningen.

De subsidieregeling geldt voor particuliere woningen in Arnhem-Oost met een laag energielabel (namelijk F en G en in sommige gevallen E) en met een WOZ-waarde lager € 355.000 (dit is de NHG-grens. Voorwaarde is dat het energielabel minimaal met drie stappen omhoog gaat.

Het gaat om een fasegerichte uitvoering in verschillende aangewezen clusters. Voor deze clusters in alle vijf de wijken van Arnhem-Oost gaat de individuele subsidieregeling in april open voor aanvragen. In Malburgen zal in het deelgebied Wikkestraat en in het deelgebied Kleefkruidstraat worden gestart met de collectieve regeling.

De woningeigenaren die, onder de juiste voorwaarden in aanmerking kunnen komen, worden vanaf begin april per post geïnformeerd. Particuliere eigenaren kunnen voor het overgrote deel van de kosten een subsidie krijgen en betalen een relatief lage eigen bijdrage (en dit bedrag kunnen zij als zij willen lenen van de gemeente Arnhem).

Toenemende energieprijzen
Zeker in Arnhem-Oost is het belangrijk dat woningen met een laag energielabel worden aangepakt. De verduurzaming zorgt voor prettigere woningen maar komt ook de leefbaarheid van de wijk ten goede. En de urgentie om snel aan de slag te gaan is met de alsmaar stijgende energieprijzen zeker voor eigenaren die net genoeg geld hebben om de hypotheek te betalen echt belangrijk. Goed dus dat we nu van start kunnen!” aldus wethouder Cathelijne Bouwkamp.

Integrale aanpak
Voor uitvoering van deze grootschalige aanpak voor particuliere woningen in Arnhem-Oost is 10 jaar nodig en dit zal in fases plaatsvinden. De subsidieregeling is nu voor twee jaar vastgesteld en bij het vervolg zal gebruik worden gemaakt van de opgedane ervaringen.

Het verduurzamen van de woningen is onderdeel van de Arnhem-Oost aanpak. Hierin wordt langjarig ingezet op de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en sociale omstandigheden in de meest kwetsbare wijken van Arnhem. Wethouder Ronald Paping: “Het is goed dat we al op korte termijn van start kunnen gaan. Deze regeling draagt zichtbaar bij aan de leefbaarheid in Arnhem-Oost. Een mooie stap in één van de belangrijke doelen, dat iedereen kan leven in een goede, gezonde woningen en in een prettige en veilige omgeving. Goed voor de Arnhem-Oost wijken, maar ook voor de hele stad.”