Woningen in voormalig Rembrandt theater

Woningen in voormalig Rembrandt theater

10 september 2020 Uit Door admin

Wat de gemeente Arnhem betreft komen er woningen in het Rembrandt Theater aan het Velperplein in Arnhem. De eigenaar van het markante gebouw heeft een verzoek gedaan aan de gemeente om mee te werken aan het realiseren van woningen. De gemeente heeft laten weten hier, onder voorwaarden, positief tegenover te staan.

De positieve grondhouding van de gemeente is een eerste stap in de definitieve uitwerking van de plannen. Zo is nog onbekend hoeveel en welk type woningen er gaan komen. De gemeente heeft wel nadrukkelijk eisen gesteld aan het behoud van het monumentale karakter en de bijzondere erfgoedwaarden die behouden moeten worden. Zo moet het iconisch aangezicht van het gebouw behouden blijven. Ook de letters ‘Rembrandt’ op de gevel moeten behouden blijven.

In de voormalige lobby op de begane grond wil de gemeente graag een functie terugzien waardoor het gebouw voor eenieder toegankelijk blijft.
Een door de eigenaar gehouden rondgang onder omwonenden heeft uitgewezen dat wonen een logische en passende functie is op deze plek. De verwachting en hoop is dat de leefbaarheid van het gebied verbetert als er mensen komen wonen.

Op korte termijn wordt door de eigenaar in samenwerking met AdHoc een tijdelijke invulling van het nu verklaren pand gerealiseerd. Ook heeft de eigenaar toegezegd deze maand de ontsierende graffiti aan het gebouw te verwijderen.