WerkloonT: nieuwe tool neemt financiële onzekerheid weg

WerkloonT: nieuwe tool neemt financiële onzekerheid weg

28 januari 2021 Uit Door admin

Financiële onzekerheid verhoogt de drempel van bijstand naar werk. Arnhem schept duidelijkheid

Als mensen die een bijstandsuitkering ontvangen aan het werk gaan, verandert hun financiële
situatie. Soms kan dat negatief uitvallen, bijvoorbeeld doordat mensen dan net niet meer in
aanmerking komen voor bepaalde toeslagen, of als extra kosten moeten worden gemaakt voor
kleding of reizen naar het werk. Dat risico maakt dat mensen het spannend vinden om vanuit
de bijstand aan het werk te gaan. Financiële onzekerheid werkt drempelverhogend.
Consulenten werk & inkomen van de gemeente Arnhem werken daarom sinds deze maand met
nieuwe tool: WerkloonT van Stimulansz. Hiermee kan nauwkeurig worden bekeken wat de
financiële effecten zijn voor een inwoner die uitstroomt vanuit de uitkering naar werk.

Arnhem is de eerste gemeente die met deze tool werkt. Tijdens het ontwikkelen ervan hebben
medewerkers van de gemeente meegedacht, geadviseerd en getest. WerkloonT maakt bijvoorbeeld
direct duidelijk of er na het aanvaarden van werk nog recht is op de Gelrepas en op huur- en
zorgtoeslag. Soms kan bijvoorbeeld door het licht aanpassen van het arbeidscontract, voorkomen
worden dat iemand er financieel op achteruit gaat. Medewerkers van de afdeling werk & inkomen
hebben een training gehad om WerkloonT te kunnen inzetten in de nazorggesprekken die zij voeren
met mensen die uit kunnen stromen uit de bijstand.

Zeker weten dat werk loont
Mensen die een uitkering hebben zijn vaak bang dat zij er financieel op achteruit gaan als zij de stap
naar werk zetten. Dat kan gebeuren als toeslagen wegvallen omdat het salaris net te hoog.
WerkloonT houdt rekening met alle regelingen en kosten, zowel landelijk als lokaal, zodat de inwoner
zicht krijgt op wat er onder de streep overblijft om van te leven. Wethouder Martien Louwers, werk &
inkomen: “Mensen moeten soms van heel erg weinig geld rondkomen. Dat is al moeilijk
genoeg. Als ze aan het werk gaan, moeten ze wel zeker weten dat dit ook loont, dus dat ze
er iets aan overhouden. De tool WerkloonT biedt dat inzicht en dat is fijn want een nieuwe baan is
voor veel mensen uit onze doelgroep al spannend genoeg. Overigens hebben we ook nog werk te
doen om te zorgen dat werken ook echt loont, ik bedoel ook landelijk met verhoging van het
minimumloon.”

Kijken naar de totale leefsituatie
Sinds afgelopen zomer werkt de afdeling W&I in gebiedsteams. De medewerkers staan daardoor
dichterbij de inwoner en de inwoner heeft een vast contactpersoon. In het leven van een inwoner
kunnen verschillende zaken spelen die iemand belemmeren om aan het werk te gaan. Samen met de
sociale wijkteams en uiteraard de inwoner zelf, wordt gekeken hoe de belemmeringen kunnen worden
weggenomen. Door via WerkloonT de financiële situatie in beeld te brengen kan ook voorkomen
worden dat nieuwe schulden ontstaan als een inwoner gaat werken. De bestedingsruimte is dan
immers duidelijk. Als werken onverhoopt toch niet lukt, kan een inwoner binnen 6 maanden na
uitstroom uit de uitkering nog contact opnemen met zijn of haar contactpersoon bij werk & inkomen.
Vaak is dan een verkorte aanvraag voor een uitkering mogelijk. Ook wordt meteen gekeken of de
inwoner met de nieuwe werkervaring toch weer kan uitstromen naar een andere baan.

WerkloonT is ontwikkeld door Stichting Stimulanz, kennis- en adviespartner van gemeenten. Zie voor
meer informatie ook https://www.stimulansz.nl/wethouder-arnhem-verzacht-overstap-bijstand-naarwerk/

Afbeelding van Steve Buissinne via Pixabay