Werk & inkomen voortaan binnen de wijk geregeld

Werk & inkomen voortaan binnen de wijk geregeld

7 juni 2020 Uit Door admin

Arnhemmers die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering worden met ingang van 1 juni in hun eigen wijk geholpen door en vast en vertrouwd contactpersoon. Het cluster werk & inkomen van de gemeente is daarvoor grondig gereorganiseerd. Het cluster is opgedeeld in zes gebiedsteams. Dat maakt een persoonlijkere werkwijze mogelijk. Met elke inwoner die afhankelijk is van inkomensondersteuning van de gemeente, wordt gekeken wat de belemmeringen zijn om aan het werk te kunnen en hoe de gemeente kan helpen bij het wegnemen van die belemmeringen.

De gebiedsteams van werk & inkomen gaan de komende tijd een inhaalslag maken door in gesprek te gaan met alle Arnhemmers die al lange tijd aan de kant staan en afhankelijk zijn van inkomensondersteuning. Daar kwamen zij in de oude situatie te weinig aan toe. De gebiedsteams werken in de wijk samen met de Sociale Wijkteams en de Teams Leefomgeving en met andere netwerk- en ketenpartners zoals Scalabor en het Werkgever Servicepunt.

Werk is meer dan een salaris
Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers: “Het hebben van werk betekent voor mensen vaak meer dan een salaris krijgen. Het vergroot het zelfvertrouwen en de eigenwaarde en brengt nieuwe sociale contacten met zich mee. In de praktijk blijkt dat mensen die een baan hebben minder
problemen ervaren op andere gebieden. Daarom zetten we alles op alles om zoveel mogelijk Arnhemmers aan een baan te helpen. Ik heb er veel vertrouwen in dat dat met de nieuwe werkwijze beter lukt dan voorheen, juist omdat we dicht naast de inwoner gaan staan. We kijken dan naar
mogelijkheden voor werk, maar ook naar de problemen die mensen ervaren waardoor ze niet aan het werk kunnen. We helpen dan ook bij het oplossen van die problemen.”

Zware klus in Coronatijd
De coronacrisis legt veel extra druk op het cluster werk & inkomen: meer bijstandsaanvragen en de uitvoering van de TOZO-regeling. De organisatie is desondanks doorgegaan. Omdat ontstane vacatures al enige tijd niet structureel ingevuld werden heeft de reorganisatie heeft geen banen
gekost. Wethouder Louwers: “Heel fijn dat het gelukt is om zo goed als alle medewerkers een plek in de nieuwe organisatie te geven. Behoud van werk is ook voor onze eigen medewerkers heel belangrijk”. Opleiding, training en coaching stoomt de medewerkers klaar voor hun veranderde taken. Zij moeten nu namelijk veel breder naar iemands leefsituatie dan zij gewend waren.