Vier van de vijf gecontroleerde shisha lounges vertoont tekortkomingen

Vier van de vijf gecontroleerde shisha lounges vertoont tekortkomingen

15 november 2021 Uit Door admin

Vier van de vijf gecontroleerde shisha lounges in het centrum van Arnhem voldoet niet aan de regels voor veiligheid en gezondheid die de vergunning vraagt, hebben handhavers en inspecteurs dit weekend ter plaatse geconstateerd: te veel koolmonoxide, te weinig ventilatie en te vaak brandgevaarlijk vuur. Eén moest ter plekke de deur sluiten, toen bleek dat de beheerder afwezig was. Ook accijnzen voor tabaksvervangers blijken niet altijd betaald.

De gemeente Arnhem heeft de integrale controle uitgevoerd met gemeentelijke handhavers, toezichthouders van de Omgevingsdienst ODRA en douanebeambten. Ook de politie was van de partij voor wapens, drugs of andere strafbare feiten. Naast koolmonoxide, gevaarlijk vuur en gebrekkige ventilatie was de blusapparatuur soms niet zichtbaar gekeurd, klopten de QR-codes niet altijd en kon niet altijd aangetoond worden dat de accijns voor tabaksvervangers is betaald.  

Dicht 
Burgemeester Ahmed Marcouch: ‘De belangrijkste voorwaarde voor de vergunning is de aanwezigheid van de beheerder, die zorgt ervoor dat de inrichting van de shisha lounge deugt, het personeel bekwaam is en de clientèle zich gedraagt. Bewoners melden ons te vaak dat shisha lounges overlast aantrekken en de buren melden rookoverlast.’

 Voor veel nieuwe shishalounges was dit de eerste integrale controle, hierna volgen verdere controles en hercontroles; na de waarschuwingen en adviezen bij de eerste controles volgen vaak dwangsommen, sluitingen en ingetrokken vergunningen.  

Een uurtje waterpijp roken staat gelijk aan 100 tot 200 sigaretten, stellen de RIVM en GGD. Het gevaar zit in de kooltjes die verbrand worden, in de rook zitten kankerverwekkende koolstoffen en zware metalen, ook als de fruittabak geen nicotine bevat. Daarom is ventileren cruciaal.  

Arnhemse methode  
De ‘Arnhem Spirit’ van integrale teams is de combinatie van bevoegdheden op één plaats, zoals ook georganiseerd wordt voor de controle van bedrijventerreinen. Bij de Shiha lounges controleert de gemeentelijke handhaving de bedrijven op grond van de APV en de Alcoholwet, met vragen over vergunningen en kansspelen. Het hele bedrijf wordt met de ondernemer doorlopen. De ODRA controleert de bouw- en milieuvoorschriften, waaronder de waarden voor koolmonoxide. De Douane schrijft hoge boetes uit als de Wet op de Accijns niet wordt nageleefd.    

Burgemeester Marcouch: ‘Ik ben enorm content met de methode van de integrale controleteams. Ik hoop dat de bewoners zien hoe belangrijk hun meldingen van verdachte zaken zijn voor deze teams. De meldingen leiden behalve tot controles zo nodig ook tot aangescherpt beleid.’   

Melden   
Verdachte zaken zijn welkom bij de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook, bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000.