Versnelling Arnhemse aanpak energiearmoede

Versnelling Arnhemse aanpak energiearmoede

28 april 2022 Uit Door admin

De energietarieven zijn de afgelopen maanden enorm gestegen en veel Arnhemmers kunnen hun energierekening niet of nauwelijks betalen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft daarom een bedrag van € 2,2 miljoen aan de gemeente uitgekeerd om op korte termijn bij mensen thuis energiebesparende maatregelen te nemen. De gemeente Arnhem wil dit bedrag gebruiken voor het intensiveren en uitbreiden van de Arnhemse aanpak energiearmoede.

Arnhemse aanpak energiearmoede
De urgentie is hoog om meer te doen. Wethouder Cathelijne Bouwkamp: ‘’ Het is goed dat de Rijksoverheid ziet dat er hulp nodig is voor deze huishoudens, maar we maken ons nog steeds zorgen. Met de Arnhemse aanpak energiearmoede zetten we in op energie besparen, want wat je niet verbruikt hoef je niet te betalen. We helpen Arnhemmers met het verlagen van hun energieverbruik. Gezien de stijgende energieprijzen van de afgelopen maanden is het noodzakelijk dat het kabinet met structurele oplossingen komt voor mensen in energiearmoede. De hoge energietarieven raken mensen enorm. In de tussentijd doen we er alles aan om de Arnhemse aanpak energiearmoede te intensiveren. Zo kunnen we meer Arnhemmers beter helpen bij het verlagen van hun energieverbruik. Dat scheelt op hun energierekening.’’

Energiecoach
De Arnhemse aanpak energiearmoede is onder meer gericht op energiebesparende maatregelen waarbij een energiecoach bij mensen thuis komt. Samen wordt bekeken welke eenvoudige bespaarmaatregelen genomen kunnen worden en wat daarvan het effect is op het energieverbruik. Arnhemmers met een laag inkomen, kunnen zich via www.arnhemaan.nl/energiecoach aanmelden voor een energiecoach.

Klusteams
Daarnaast worden er klusteams ingezet. De klusteams gaan kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren bij Arnhemmers met een laaginkomen, zoals het dichten van kieren bij ramen en deuren, plaatsen van radiatorfolie en het goed inregelen van de cv-installatie. Het opzetten van klusteams is in volle gang en zal onder andere bekend gemaakt worden via we website: https://www.arnhemaan.nl/.

Naast de uitkering van € 2,2 miljoen euro keert het Rijk een energietoeslag van € 800,- per huishouden uit voor de laagste inkomens. Dit gebeurt automatisch via de gemeente en zal per eind april overgemaakt worden aan de huishoudens die hiervoor in aanmerking komen Om huishoudens te bereiken van wie onvoldoende gegevens bekend zijn, maar wel recht hebben op de energietoeslag, gaat de gemeente een campagne voeren.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp: “We hebben de afgelopen jaren al flink ingezet op het verduurzamen van woningen in Arnhem. Maar door de enorme stijging van de energiekosten is de urgentie daarvan vele malen groter geworden. Het is fijn dat we de mogelijkheid krijgen om met deze Rijksbijdrage extra ondersteuning te kunnen geven aan Arnhemmers die nu al of op korte termijn te maken krijgen met een hoge energierekening. Maar daarmee zijn we er nog niet. Er zijn structurele oplossingen nodig. We zullen daarbij de komende tijd onderzoeken wat er nodig is om woningen sneller en beter te isoleren en ook hoe we meer zonnepanelen kunnen plaatsen.”