Vernieuwd terrassenbeleid versterkt aantrekkelijkheid Arnhem

Vernieuwd terrassenbeleid versterkt aantrekkelijkheid Arnhem

19 juli 2019 Uit Door admin

Arnhem is een gastvrije, bruisende stad. De vele terrassen in de stad dragen daar aan bij. Door middel van een geactualiseerd terrassenbeleid dat heldere kaders biedt voor ondernemers wordt de aantrekkelijkheid van de stad verder versterkt.

Burgemeester Marcouch: “Het werd tijd voor een terrassenbeleid dat het karakter van Arnhem weerspiegelt: gastvrij, ontspannen en sfeervol. De inrichting en uitstraling van een terras zijn de verantwoordelijkheid van de ondernemer. De kwaliteit van de openbare ruimte en het waarborgen van de openbare orde, dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit vernieuwde beleid vindt de juiste balans tussen deze verschillende belangen. Met als resultaat dat de stad nog gezelliger en gastvrijer oogt.”

Pleinen en straten vol terrassen zorgen voor levendigheid en gezelligheid. Zonder heldere richtlijnen kunnen terrassen echter ook leiden tot (geluids)overlast en verrommeling op straat als terrassen bijvoorbeeld niet worden opgeruimd of bloembakken her en der worden neergezet. Ook is het belangrijk dat voor terrassen duidelijke begrenzing wordt aangegeven om te voorkomen dat het verkeer of andere ondernemers worden gehinderd. Tevens is de toegankelijkheid van de terrassen een aandachtspunt. Het nieuwe beleid dat samen met bewoners bewoners, ondernemers en brancheverenigingen KHN, regio Arnhem en Platform Binnenstad Arnhem is opgesteld bestaat uit praktische regelds waarbij rekening is gehouden met de verschillende belangen. Dit terrassenbeleid geldt, tenzij anders aangegeven, voor de hele stad. Het is een verdere uitwerking van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).