Totale jaarresultaat gemeente Arnhem € 44 miljoen positief

Totale jaarresultaat gemeente Arnhem € 44 miljoen positief

26 mei 2022 Uit Door admin

Het financieel resultaat over 2021 komt uit op € 21,3 miljoen. Omdat in 2021 tussentijds al € 22,7 miljoen aan de reserves werd toegevoegd, komt het totale resultaat over heel 2021 op € 44 miljoen. Dat betekent een robuuste financiële positie van de gemeente en een goede uitgangssituatie voor de komende jaren. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2021, die het college van B&W vandaag naar de gemeenteraad stuurt.

Positief resultaat
Het gehele resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. Het college stelt de raad voor om vervolgens een deel hiervan (14,6 miljoen) te bestemmen voor beschermd wonen, de verstedelijkingsopgave en armoedebestrijding. Wethouder financiën Ronald Paping: ‘Dit zijn mooie cijfers. De financiële positie van de gemeente wordt hiermee opnieuw robuuster.’ De solvabiliteit stijgt verder naar 22 procent (2020: 19 procent) en de weerstandsfactor naar 1,9 (2020: 1,0). De weerstandsfactor drukt uit in hoeverre de gemeente in staat is om de gevolgen van risico’s op te vangen, zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt.

Tegelijk met de Jaarstukken ontvangt de raad ook de eerste Tussenrapportage van 2022. Ook die geeft een positief beeld. De prognose over 2022 laat een voorlopig positief resultaat van € 15,6 miljoen zien ten opzichte van de begroting.

Werken aan een betere stad
Er is de afgelopen jaren veel moois bereikt, met en voor de stad. ‘Er werden veel woningen gebouwd, meer dan de jaren daarvoor’,  aldus Paping. ‘We hebben gewerkt aan een groene en duurzame stad.’ De bereikbaarheid is verbeterd, bijvoorbeeld met flitsparkeerplaatsen en mobiliteitshubs voor schoon vervoer. We hebben een nieuwe afvalkoers ‘Arnhem Schoner’ ingezet. Arnhem staat als sportstad op de kaart en het contact met ondernemers is verstevigd. Ook hebben meer Arnhemmers een baan. Paping: ‘Onze manier van stadsvernieuwing, de ‘Arnhem-Oost-aanpak’, is uniek. Daarmee verbeteren we de leefbaarheid in de wijken door scholing, banen, wegwerken van armoede onder kinderen en het vergroten van de veiligheid met elkaar te verbinden. De neergaande spiraal in zwakke buurten gaan we ombuigen, zodat Arnhemmers weer zicht krijgen op een betere buurt, meer werk en meer kansen.’

Klaar blijven staan
Intussen kregen we te maken met een crisis die zijn weerga niet kent: corona. Nog steeds trekt corona een zware wissel op onze inwoners, ondernemers en instellingen. En ook al lijkt het einde van de coronacrisis in zicht, het blijft onvoorspelbaar hoe die zich ontwikkelt en wat dit voor onze inwoners betekent. Zeker nu zich een nieuwe crisis voltrekt in Oekraïne, die ook een grote impact op ons dagelijks leven zal hebben. Zo zien we bijvoorbeeld nu de energieprijzen flink stijgen, maar ook steeds meer andere zaken worden duurder. Om nog maar te zwijgen van de humanitaire ramp die zich in Oekraïne zelf voltrekt. We blijven – ook daarom – klaar staan voor onze inwoners en ondernemers.