Tijdelijke noodopvang vluchtelingen in Arnhem

Tijdelijke noodopvang vluchtelingen in Arnhem

2 november 2021 Uit Door admin

Door de verhoogde instroom van vluchtelingen en de ontstane crisis wat betreft opvang zet het college zich de komende maanden in voor tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen. Het college en het COA zijn in gesprek over 300 plekken verdeeld over 2 locaties in Arnhem.

Aanleiding
De aantallen vluchtelingen nemen toe. Het kabinet heeft Afghanen geëvacueerd en door versoepeling van coronamaatregelen zijn er meer vluchtelingen uit Syrië, Irak, Iran en Turkije. Hierdoor is een humanitaire crisis ontstaan in het opvangcentrum in Ter Apel. De huidige locaties voor vluchtelingenopvang in Nederland kunnen de toestroom niet meer aan en er is per direct noodopvang nodig. Het kabinet heeft een dringend verzoek gedaan aan alle Commissarissen van de Koning om minimaal 100 extra plekken voor noodopvang te creëren. Naast de gemeente Arnhem zetten ook de andere gemeenten zich de komende tijd in voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Onder andere Nijmegen, Ede, Rheden en Winterswijk zetten zich in voor tijdelijke noodopvang.
Cathelijne Bouwkamp, wethouder Vluchtelingenzaken: ‘Vanwege de situatie in Ter Apel is er dringend extra opvang nodig. Daarvoor staan we allemaal aan de lat. In Arnhem voelen wij die verantwoordelijkheid om kwetsbare vluchtelingen een veilige plek te geven ook. Daarom hebben wij samen met het COA gekeken naar tijdelijke opvangplekken.’

Cruiseschip
Rederij United Rivers biedt de mogelijkheid om één van haar cruiseschepen beschikbaar te stellen voor noodopvang van vluchtelingen. Op het cruiseschip is plaats voor 200 vluchtelingen. Het gaat om een periode van maximaal 6 maanden. Het cruiseschip zal naar alle waarschijnlijkheid deze week aanmeren aan de Rijnkade.

Uitbreiding locatie Groningensingel
COA onderzoekt of de POL-locatie (procesopvanglocatie) aan de Groningensingel uitgebreid kan worden met extra 100 plekken. Dit betekent dat er een paviljoen bijgeplaatst kan worden op het terrein. Het gaat om een tijdelijke opvang voor een periode van 1 tot maximaal 2 jaar.

Koers van het Rijk
De tijdelijke opvang biedt geen oplossing voor de structurele opvangvraag. De problemen in de opvang zijn grotendeels ontstaan door de wooncrisis; het grotere tekort aan woonplekken in Nederland. De opvang en huisvesting van vluchtelingen vraagt om een heldere koers van het Rijk op hoe in te spelen op de instroom, de spreiding en het beschikbaar hebben van opvangplekken. De gemeente blijft hierover in gesprek met de provincie en het rijk.

Wethouder Bouwkamp: ‘Het Rijk heeft opnieuw een appel op ons gedaan, we geven daar wederom gehoor aan. Voor ons is het nu wel belangrijk dat het Rijk snel met doeltreffende oplossingen voor de wooncrisis komt en de huisvesting van bijzondere doelgroepen in het bijzonder. Het is tijd voor structurele oplossingen.’

 

Image by kalhh from Pixabay