Tijdelijk gratis grofvuil ophalen in Arnhem

Tijdelijk gratis grofvuil ophalen in Arnhem

10 april 2020 Uit Door admin

Oud papier wordt ook weer huis-aan-huis opgehaald

Arnhemmers kunnen vanaf maandag 20 april tot 1 juli 2020 drie keer gratis hun grofvuil laten ophalen aan huis. Daarvoor moeten zij wel een afspraak maken. Bij voorkeur online via de website inzamelwijzer.suez.nl van afvalinzamelaar Suez.

Nu veel Arnhemmers, gedwongen door de coronacrisis, meer thuis zitten, is er een forse toename te zien in afval. Waarschijnlijk veroorzaakt omdat mensen de kans schoon zien eens flink op te ruimen of te klussen. Veel van dit afval past niet in de ondergrondse container en mag er ook niet naast gezet worden. De toename van al dit afval leidt wel tot extra grofvuil naast ondergrondse containers, wat een rommelig en vervuild straatbeeld geeft. En hoewel de afvalbrengstations in Arnhem open zijn, meent het college van burgmeester en wethouders, dat er extra maatregelen nodig zijn om de stad schoon te houden. Daarom wordt deze tijdelijke grofvuilservice in het leven geroepen.

Oud papier en karton wordt overdag opgehaald in plaats van ‘s avonds
Vanaf dinsdag 14 april wordt ook weer gestart met het inzamelen van oud papier en karton aan huis, dat tijdelijk heeft stilgelegen. Daarvoor geldt tijdelijk een aangepaste route. In welke wijk wanneer het oud papier wordt opgehaald wordt gecommuniceerd via arnhem.nl/afval, de afvalkalender, de social media kanalen van de gemeente Arnhem en de Arnhemse Koerier. Via borden bij diverse winkelcentra worden Arnhemmers gewezen op de gewijzigde ophaalroutes. Bovendien wordt het papier overdag in plaats van ‘s avonds opgehaald. Dat betekent dat de minicontainer voor oud papier op de dag dat het wordt opgehaald voor 7.30 uur aan de straat moet worden gezet. Voor de binnenstad wordt de normale ophaalroute op woensdagavond gehandhaafd.