Stop op ‘verkamering’ van woningen in het Spijkerkwartier

Stop op ‘verkamering’ van woningen in het Spijkerkwartier

8 juli 2019 Uit Door admin

Arnhem – Vanaf 5 juli is het in de wijk Spijkerkwartier niet meer toegestaan om woningen te ‘verkameren’. Dat is het omzetten van zelfstandige woningen naar wooneenheden voor kamerbewoning, met gemeenschappelijke voorzieningen zoals keuken, douche en toilet. Dat heeft de gemeenteraad besloten. De gemeente zet deze stap omdat ze beleid wil ontwikkelen dat verkamering en woningsplitsing regelt en wil voorkomen dat er in de tussentijd nog meer woningen worden verbouwd tot kamers.

In het Spijkerkwartier worden de laatste jaren veel woningen geschikt gemaakt voor kamerbewoning. Dat leidt steeds vaker tot klachten over parkeeroverlast door auto’s en fietsen en geluidsoverlast. Daarnaast zorgt de toenemende verkamering ervoor dat er in het Spijkerkwartier weinig woningen beschikbaar blijven voor starters en gezinnen. De gemeente wil daarom heldere regels voor verkamering van woonhuizen, zodat de kans op overlast veel kleiner wordt en er voldoende woningen beschikbaar blijven. Ook komen er regels voor woningsplitsing. Dat is het opsplitsen van Ć©Ć©n woning in twee of meer volledig zelfstandige woningen.

Het besluit geldt alleen voor het Spijkerkwartier. Daar komt verkamering van woningen verreweg het meeste voor: ongeveer 40 procent van alle kamerverhuurbedrijven verhuurt kamers in deze wijk. Intussen werkt de gemeente aan een ‘facetbestemmingsplan’ met daarin regels voor het splitsen van woningen of het opdelen in kamers. Splitsing en kamerverhuur worden in dit plan verboden, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden om een vergunning te verlenen.