Steun voor 23 evenementen en culturele activiteiten

Steun voor 23 evenementen en culturele activiteiten

8 juli 2020 Uit Door admin

Op 7 juli heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om 23 organisaties te ondersteunen voor hun evenement en/of artistieke productie. Onder de gelukkigen bevinden zich onder meer Circus de La Liberté, Park Open, Sonsbeek TheaterAvenue, Muziektheater BOT, Theater aan de Rijn en Motel Spatie die de afgelopen jaren al ondersteund werden.
Daarnaast zijn er ook meerdere nieuwkomers zoals dansgezelschap de Arnhemse Meisjes, die het afgelopen jaar nog de Arnhemse cultuurprijs won en de Grote Schijn, een lichtfestival georganiseerd door Mojo. Het gaat hier om activiteiten die met name in 2021 en 2022 plaatsvinden.

Subsidieregeling
Jaarlijks kunnen grote publieksevenementen subsidie aanvragen en elke twee jaar kunnen culturele organisaties een tweejarige subsidie aanvragen voor artistieke activiteiten. Een externe commissie met experts uit het culturele werkveld, adviseert over de artistieke aanvragen en publiceert een adviesrapport. Een interne commissie adviseert over de publieksevenementen. Door deze manier van financieren worden instellingen steeds weer uitgedaagd om in te spelen op de behoeften en
ontwikkelingen in de stad en de ambities van het cultuur- en evenementenbeleid.

Veel aanvragers
Wethouder de Vroome is verheugd over het aantal kwalitatief goede aanvragen en over het feit dat zowel bestaande als nieuwe initiatieven gehonoreerd zijn. “Armhem is een stad van de kunsten en van de evenementen. Dat zien we terug in het aantal aanvragers, maar vooral in de kwaliteit van de aanvragers. Er is meer kwaliteit dan wij financieel kunnen ondersteunen. Dat is dan tegelijkertijd de keerzijde van een stad met goed klimaat voor cultuur en evenementen”, aldus de Vroome. In totaal
werden de beschikbare budgetten ongeveer twee keer overvraagd.

Door de gevolgen van de coronacrisis kunnen plannen in de praktijk anders gaan uitpakken. Bij het beoordelen is het principe gehanteerd dat organisaties waar professioneel en artistiek vertrouwen in
is, in staat moeten zijn bij een gewijzigde situatie alsnog uitvoering te kunnen geven aan een goed (artistiek) inhoudelijk programma. “Deze sector is creatief en wendbaar als geen ander en weet daarom wel raad met gewijzigde omstandigheden. Daar heb ik het volste vertrouwen in”, aldus de
Vroome.

Kunstwerk Mirka Farabegoli gemaakt voor Biënnale Gelderland, fotograaf Rinus Baak