Steenstraat eerste schakel tegen minder hittestress

Steenstraat eerste schakel tegen minder hittestress

27 januari 2022 Uit Door admin

De gemeente is deze week samen met bewoners en ondernemers aan de slag gegaan met het aanplanten van 10 bomen en het aanleggen van ruim 300 vierkante meter aan plantvakken. De gemeente gaat dit jaar veel stappen zetten in het groener en leefbaarder maken van de stad. ‘’De gevolgen van de klimaatverandering zijn nu al voelbaar. We moeten ons blijven inzetten op het klimaatbestendig maken van onze stad. Het is heel goed om te zien dat inwoners en ondernemers actief meedenken in het vergroenen van de stad. Wat er nu in de Steenstraat gebeurt draagt ook bij aan het veiliger maken van de straat voor voetgangers en fietsers wat hier erg belangrijk is. Ik ben blij dat we dit jaar nog meer mooie stappen gaan zetten in het vergroenen van Arnhem,’’ aldus Cathelijne Bouwkamp, wethouder Groen en Klimaatadaptatie.

De eerste schakel in het koele netwerk
Het klimaat verandert. Een belangrijk gevolg van de klimaatverandering zijn langdurige hittegolven. Langdurige hitte en een hoge gevoelstemperatuur kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Om de ernstige gevolgen van hittestress tegen te gaan, gaat de gemeente tussen nu en 2030 bouwen aan een koel netwerk in en rond de binnenstad en in Kronenburg en omgeving. Sinds juli vorig jaar heeft gemeente Arnhem de subsidieregeling Initiatieven Klimaatadaptatie gelanceerd. De afgelopen zestien maanden zijn er 389 aanvragen gedaan door bewoners en ondernemers op de regeling. Dankzij de regeling is er ongeveer 10.712 vierkante meter bestrating verwijderd in ruil voor groen. Tegelijkertijd zijn er 93 regentonnen geplaatst waardoor regenwater gebufferd word voor hergebruik.

Vervolgstappen
De komende tijd zal tussen de Madser en Kronenburg voor ongeveer 200 vierkante meter vergroend worden. Aan de noordzijde van het Willemsplein, valk voor de Zijpse Poort worden bomen aangeplant en wordt er ongeveer 800 meter groen toegevoegd. Lans de Weerdjesstraat bij de Molenkom komt een nieuw plantvak met bomen en in Malburgen zijn inwoners met het Kinderwijkteam bezig met het vergroenen van hun versteende binnenplein. Ook bij het Graaf Ottoplein hebben inwoners en ondernemers de handen in elkaar geslagen om te starten met het vergroenen van hun plein. De gemeente blijft actief in contact met inwoners en ondernemers hoe zij op eigen terrein, met steun van de gemeente, klimaatadaptieve maatregelen kunnen nemen. Er wordt meer aandacht besteed aan de wijken die sociaal en economisch kwetsbaarder zijn en waar nog veel te winnen is op het gebied van vergroening en klimaatadaptatie.

foto: gemeente Arnhem