Stadsblokken Meinerswijk wordt een uiterwaardenpark met ruimte voor natuur, wonen en recreatie

Stadsblokken Meinerswijk wordt een uiterwaardenpark met ruimte voor natuur, wonen en recreatie

2 november 2018 Uit Door admin

Bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk ter inzage 

Arnhem – Stadsblokken Meinerswijk wordt een uiterwaardenpark met ruimte voor natuur, wonen en recreatie. Er komt een nevengeul, een passantenhaven en het gebied wordt autoluw.

Er ontstaat Ć©Ć©n groot aaneengesloten natuurgebied langs de Rijn, van de Sacharovbrug tot net voorbij de Spoorbrug bij de Schuytgraaf. Tussen het park en de Rijn komen zo’n 400 woningen. Dat staat in het bestemmingsplan ‘Stadsblokken Meinerswijk’, dat woensdag door het college van B&W is vrijgegeven voor inspraak. KondorWessels Projecten (KWP) gaat het gebied ontwikkelen.

600 voetbalvelden
Het bestemmingsplan is een verdere uitwerking van het Masterplan Stadsblokken Meinerswijk, dat in december 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld, en past ook binnen het door de raad vastgestelde Uitwerkingskader voor het gebied. Onderdeel van het bestemmingsplan is de overdracht van 130 hectare grond door KWP aan de gemeente. Daardoor ontstaat een aaneengesloten natuurgebied van circa 300 hectare, gelijk aan ongeveer 600 voetbalvelden. Dit gebied is bijna net zo groot als Central Park in New York. Daarmee wordt het ook het grootste natuurgebied binnen de Arnhemse stadsgrenzen, met stranden, bossen, zwem- en vaarwater en kilometers toegankelijke oevers.

Wonen, natuur en recreatie
Het plan voorziet in drie ontwikkelgebieden, waar wonen, cultuur, recreatie en bedrijvigheid samenkomen. Dit worden het nieuwe Meinerseiland, de ASM Haven en de Haven van Van Workum. In ongeveer 1 procent van het totale plangebied komen zo’n 400 woningen, grotendeels ter vervanging van verslonsde gebieden waar nu al bebouwing of verharding is. Door het aanleggen van een nevengeul ontstaat aan de westzijde van de Nelson Mandelabrug ‘Meinerseiland’. Nu is daar nog bedrijventerrein Meinerswijk. Daar komt een deel van de woningen. De meeste woningen worden ten oosten van de brug gerealiseerd op Stadsblokken, waar vroeger de ASM fabrieken stonden. Van de woningen wordt circa 25 procent sociale huur en betaalbare koop. Het hele woongebied wordt autoluw: de auto is te gast. Het evenemententerrein blijft, maar wordt verduurzaamd. Er wordt riolering aangelegd en er komen aansluitingen voor krachtstroom, zodat evenementen geen aggregaten nodig hebben voor hun energievoorziening. De nevengeul draagt tevens bij aan verlaging de waterstand in de Rijn.

Plannen ter inzage
Over enkele weken wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd, samen met de beschikkingen voor de Waterwetvergunning, ontgrondingenvergunning en vergunning Wet Natuurbescherming. Arnhemmers hebben dan 6 weken de tijd om hun zienswijzen in te dienen. De gemeente zal dan ook een informatieavond over de plannen organiseren. Daarna wordt het plan aan de gemeenteraad aangeboden, die uiteindelijk haar fiat moet geven.