Stadsakkoord moet woningbouw stimuleren. Publiek-private samenwerking in Arnhemse woningbouw

Stadsakkoord moet woningbouw stimuleren. Publiek-private samenwerking in Arnhemse woningbouw

26 februari 2022 Uit Door admin

Gemeente, woningcorporaties en marktpartijen in de woningbouw slaan hun handen ineen om aan de slag te gaan met het bouwen van voldoende en goede woningen in Arnhem. Daarvoor sluiten zij een Stadsakkoord af, waarin is afgesproken op welke manier ze dat gezamenlijk gaan doen. Het akkoord is nu al door 25 partijen ondertekend. De ondertekenaars hopen dat meer partijen zich zullen aansluiten.

Vitale, inclusieve en leefbare stad
Arnhem groeit. De afgelopen jaren kwamen er elk jaar meer dan duizend woningen bij. Dat is de komende jaren ook nodig: tot 2030 zijn er nog zeker 7.500 extra woningen nodig in de regio Arnhem. ‘We zullen alle zeilen bij moeten zetten om voldoende, goede en betaalbare woningen te bouwen’, aldus wethouder wonen Ronald Paping. ‘Dat kunnen we niet alleen, dat doen we samen met alle betrokken partijen. Ik zie dit Stadsakkoord als een mooie start van die gezamenlijke aanpak.’ Een groot deel van de te bouwen woningen – zo’n 1.700 – worden sociale huurwoningen. Die gaan de woningcorporaties realiseren, was al eerder afgesproken.

In het Stadsakkoord ligt de focus op afspraken om de bouw van de juiste woningen op de juiste plek te versnellen. ‘Maar dan wél vanuit het perspectief van de verstedelijkingsopgave en onze ambitie om een vitale, inclusieve en leefbare stad te zijn’, zegt wethouder Cathelijne Bouwkamp. ‘We focussen op het bouwen van woningen, om te wonen en leven, nu en in de toekomst. Dat betekent niet alleen goede en betaalbare woningen, maar ook het bereikbaar houden van de stad en het behouden en versterken van het groene profiel van Arnhem.’

Juiste woningen op de juiste plek
Het Stadsakkoord heeft als doel de samenwerking tussen de marktpartijen in de woningbouw, woningcorporaties en gemeente Arnhem te bevorderen zodat ieder jaar voldoende woningen op de juiste plek worden gebouwd met de juiste kwaliteit. Maar het gaat verder dan aantallen alleen: er wordt ook gekeken naar de juiste woningen voor iedere doelgroep zegt Liesbeth van Asten, namens de drie woningcorporaties. Dit Stadsakkoord is daarbij essentieel, omdat we daarin helder afspreken hoe we dat gaan doen. Het laat zien dat we met elkaar een mooie en belangrijke stap willen zetten. Dat we de juiste woningen op de juiste plek willen bouwen. Zodat er straks voldoende woningen voor álle mensen in Arnhem zijn.’

Brede en langjarige samenwerking
Voor alle partijen in Arnhem die betrokken zijn bij de versnelling van de woningbouw is duidelijk: het aanpakken van de woningbouwopgave doe je als markt en overheid samen. ‘In het akkoord kijken we ook over de grenzen van individuele bouwplannen heen en bespreken we de bouw mogelijkheden in een vroeg stadium met de gemeente’, zegt Rens Rikken van Van Wijnen. ‘Soms kun je immers meer bereiken als je plannen op elkaar afstemt. Bovendien realiseren alle ondertekenaars dat de afspraken niet voor een jaar zijn, maar juist voor een lange periode. Woningbouwplannen duren immers jaren om te ontwikkelen.’

Minisymposium
De ondertekening van het Stadsakkoord werd opgeluisterd door een minisymposium. Onder meer Gelders gedeputeerde wonen Peter Kerris en hoogleraar housing systems Peter Boelhouwer spraken er over de huidige woningmarktsituatie en de woningbouwopgave in Arnhem. Ook werd in een panel met vertegenwoordigers uit de woningmarkt, woningcorporaties en de overheid besproken waarom het Stadsakkoord zo uniek is en waarom het de Arnhemse woningmarkt vooruit helpt.

De ondertekenaars van het Stadsakkoord zijn AM, Amvest, BMV Makelaars, Borghese Real Estate, BPD, Explorius, Gemeente Arnhem, Hendriks Bouwgroep, Henk Vos Vastgoed, Janssen de Jong, KlokGroep, Kondor Wessels Projecten, Koopmans, Kuiper Arnhem, Latei, Portaal, Rots Bouw, Ter Steege, Trebbe, Van Wijnen, Van Wonen, Vivare, Volkshuisvesting Arnhem, Van der Meijden Vastgoed en Willemsen Makelaars.