Spoorzone Arnhem-Oost: meer groen, mix van wonen en werken

Spoorzone Arnhem-Oost: meer groen, mix van wonen en werken

19 mei 2021 Uit Door admin

Spoorzone Arnhem-Oost wordt aantrekkelijker voor bewoners en bedrijven. Door buurten in het stadsdeel beter met elkaar te verbinden, een mix van wonen en werken en ruimte voor nieuwe, duurzame bedrijven ontstaat een energiek, groen stadsdeel. Dat staat in het ‘Ontwikkelingsperspectief Spoorzone Arnhem-Oost’, dat het college vandaag aan de raad heeft aangeboden.

Het gebied tussen het AKZO-terrein, Kenniscampus regio Arnhem en Industriepark Kleefse Waard verdient een metamorfose, zegt wethouder Cathelijne Bouwkamp: ‘Er zit veel potentie in de spoorzone Arnhem-Oost. Ze ligt dicht bij de stad én de uiterwaarden van de Rijn, heeft ruimte voor goede ov-verbindingen en kan plek bieden aan woningen en bedrijven die deze stad zo hard nodig heeft. Tegelijk biedt dit samen met de aanpak Arnhem-Oost kansen om de leefbaarheid in Presikhaaf te vergroten.’

Betaalbaar wonen
Arnhem kijkt met deze ambities tot aan 2040. In dat jaar zijn er in de stad ongeveer 16.000 woningen bij gekomen om de groei aan inwoners op te vangen en ook het aantal banen is toegenomen. Een substantieel deel van de extra woningen kan volgens het college in dit gebied worden gerealiseerd. De helft ervan wordt betaalbaar (tot NHG). Hierdoor kan de doorstroming in omliggende buurten op gang komen. Vanaf 2025 wordt een kwart van de woningen circulair gebouwd, en vanaf 2030 is dat al de helft.

 Koploper energietransitie
Ook is er in de spoorzone veel aandacht voor bedrijvigheid, goed voor de lokale economie en werkgelegenheid. De gemeente wil ruimte vrijmaken voor bestaande én nieuwe vormen van ondernemerschap, met nadruk op samenwerking en innovatie. Arnhem wil vooroplopen op het gebied van energietransitie. Dat kan door in dit gebied onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven met elkaar te verbinden. Zo herbergt IPKW innovatieve bedrijven en bieden Van Hall Larenstein en Rijn IJssel de juiste opleidingen. Ook bedrijven uit andere sectoren tonen interesse om zich hier te vestigen. Zo denken we veel nieuwe banen voor Arnhem te kunnen creëren.

 Spoorpark
Naast wonen en werken is er in de plannen veel aandacht voor parken en bomen. Langs de spoorlijnen naar Zevenaar en Zutphen wordt het huidige groen verbeterd en uitgebreid tot het spoorpark Arnhem-Oost. Er ontstaat daarmee een groene corridor van Veluwe tot de Rijn. Het extra groen vermindert de kans op hittestress, verbetert de biodiversiteit en verhoogt de leefkwaliteit van bestaande en nieuwe buurten.

Ook zijn er plannen voor een nieuw park op de plek van het huidige spooremplacement. Hierover gaat de gemeente in gesprek met ProRail, met als doel het spooremplacement, waar nu treinstellen stil staan, te verplaatsen. Op het vrijgekomen terrein kunnen naast het park ook woningen en bedrijven verrijzen.

 Station Arnhem-Oost
De doorstroming op de huidige spoorlijnen kan verder verbeteren door een ongelijkvloerse kruising. Extra onderdoorgangen onder het spoor zullen buurten beter met elkaar verbinden. De gemeente pleit tot slot voor een opwaardering van station Presikhaaf tot IC-station en de komst van een nieuw station, Arnhem-Oost. Die moeten ervoor zorgen dat bewoners en werknemers snelle verbindingen krijgen met andere delen van Nederland en Duitsland.