Ruimte voor kantoren en wonen in aantrekkelijk Bestuurskwartier

Ruimte voor kantoren en wonen in aantrekkelijk Bestuurskwartier

15 december 2020 Uit Door admin

Het Arnhemse Bestuurskwartier, ten oosten van de Markt, waar op dit moment onder andere de Rechtbank, het provinciehuis en het OM gevestigd zijn, gaat op de schop. Uitbreidingsplannen van het Paleis van Justitie, nieuwbouwplannen van de politie en leegstaande gebouwen van de Provincie Gelderland en het Gelders Archief, bieden kansen om dit gebied vergaand te verduurzamen en aantrekkelijker en toegankelijker te maken dan het nu is. Het bestuurlijk juridisch centrum, als onderdeel van Legal Valley, kan bovendien verder ontwikkeld worden en de verbinding tussen de historische binnenstad en de Rijn versterkt. Verder is er een wens om woningen te bouwen in dit gebied, gezien de behoefte aan woonruimte in de stad. Ook wordt mogelijkheid voor een ondergrondse parkeergarage onderzocht.

Het Bestuurskwartier is onderdeel van een bredere zone aan de Oostkant van de stad die de komende jaren aangepakt gaat worden, waaronder bijvoorbeeld ook het Cobercoterrein. De wens is vooral om dit deel van de stad levendiger en aantrekkelijker te maken, op een duurzame manier.

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de ruimtelijke randvoorwaarden voor de ontwikkelingen gepresenteerd en ter goedkeuring naar de gemeenteraad gestuurd.

Voortrekkersrol
Het streven is dat het Bestuurskwartier de voortrekkersrol uitstraalt die Arnhem heeft op het gebied van duurzaamheid, zowel tijdens als na de ontwikkelingen. Verduurzaming vereist een goede verhouding tussen bestrating, groen en water. Voor de inrichting van het binnengebied is een indicatie gegeven: minimaal 50% moet worden ingericht met biodivers groen.

 Aantrekkelijke openbare ruimte en ondergronds parkeren
Er wordt een aantrekkelijke groene en blauwe openbare ruimte gecreƫerd. Het is wel van belang dat de randvoorwaarden voldoende flexibel zijn. Voor de openbare ruimte is daarom alleen de minimale oppervlakte vastgelegd. Die voorziet in een toename van de openbare ruimte met ongeveer 15.000 m2. Voor een ondergrondse parkeervoorziening, die bruikbaar is voor een groter deel van de binnenstad, wordt gedacht aan parkeren in twee lagen onder de Markt en Prinsenhof. Of dit haalbaar is, financieel en ook ruimtelijk, moet nog verder onderzocht worden. Om de levendigheid in het Bestuurskwartier te bevorderen moeten bestuursfuncties worden gemengd met wonen en andere voorzieningen en daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van shared facilities.

Variatie in hoogte
In het Bestuurskwartier wordt straks een gemiddelde hoogte van 25 meter aangehouden met Ć©Ć©n of meerdere hoogteaccenten die passen bij het gebied. Bezonning en wind in het openbare gebied en zijn daarbij aandachtspunten.

Vervolg
De ruimtelijke randvoorwaarden zullen worden uitgewerkt in een structuurvisie. Dit gebeurt door een stedenbouwkundig bureau in opdracht van Provincie Gelderland, Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Arnhem. Bewonersparticipatie wordt een belangrijk onderdeel van de opdracht aan dit bureau.