Ruim baan voor fietsers Onderlangs

Ruim baan voor fietsers Onderlangs

23 november 2023 Uit Door admin

Dubbel fietspad stimuleert fietsverkeer op Nederrijpad tussen Wageningen en Arnhem

Arnhem krijgt er een nieuwe snelfietsroute bij. De fietspaden langs Onderlangs worden
omgevormd tot comfortabele en brede fietspaden, vanaf het Rijnhotel tot en met de Blauwe
Golven. De fietsroute maakt deel uit van het Nederrijnpad, de snelfietsroute van Wageningen
naar Arnhem. Daardoor ontstaat er een goede en vlotte fietsverbinding tussen Arnhem,
Oosterbeek, Renkum en Wageningen, als alternatief voor de auto.


Onderlangs wordt weer een mooie bomenlaan
Heel Onderlangs wordt opnieuw ingericht. Aan beide zijden van de weg komt een geasfalteerd
fietspad, van 3 meter breed. De weg zelf wordt smaller en de busbaan – die al jaren niet meer in
gebruik is – verdwijnt. De parkeerplaatsen bij en tegenover het Rijnhotel worden anders ingericht,
waardoor het voor fietsers en automobilisten veiliger wordt. Het kruispunt ter hoogte van Artez wordt
een voorangspleintje, veel overzichtelijker en veiliger voor alle verkeersdeelnemers. Doordat er asfalt
verdwijnt, komt er meer ruimte voor bomen en groen. Onderlangs wordt weer een mooie bomenlaan.

Groene entree
‘Het wordt een mooie groene entree naar de stad’, aldus wethouder duurzame mobiliteit Nermina
Kundić. ‘Veilig én comfortabel. We gaan de komende jaren steeds meer woningen bouwen. Meer
inwoners betekent ook veel meer mobiliteit. Dat lukt niet met de auto alleen. Daarom geven we ruimte
aan steeds meer goede fietsverbindingen zoals deze, zodat mensen vanuit de wijken en omliggende
dorpen ook per fiets makkelijk en snel in Arnhem kunnen komen. En we verbeteren de
busverbindingen, zoals de Rijnlijn, die vanaf 2024 met schone Trolley 2.0 bussen via de Utrechtseweg
tussen Arnhem en Wageningen gaat rijden.’

Vier fietssnelpaden
Inwoners van Onderlangs, waar de situatie voor zal veranderen, zijn betrokken en hebben
meegedacht over inrichting van het gebied. Begin volgend jaar volgt nog een informatiebijeenkomst
om iedereen in de omgeving te informeren en waar mensen nog input kunnen geven op het project.
De werkzaamheden aan Onderlangs starten naar verwachting medio 2024. Het is de bedoeling dat
het nieuwe fietspad eind 2024 gereed is. Inmiddels lopen er vier snelfietsroutes van en naar Arnhem,
al zijn nog niet alle routes helemaal gereed. In 2015 werd een van de eerste snelfietsroutes – het
RijnWaalpad, tussen Arnhem en Nijmegen – geopend. Later volgden ook nog De Liemers (Arnhem-Zevenaar), Arnhem-Velp, en het Nederrijnpad. Er zijn plannen voor een tweede fietsroute tussen
Arnhem en Nijmegen, het VeluweWaalpad.