Rijk wijst Spoorzone Arnhem-Oost aan als gebied voor versnelling woningbouw

Rijk wijst Spoorzone Arnhem-Oost aan als gebied voor versnelling woningbouw

26 juni 2022 Uit Door admin

Het Rijk heeft Spoorzone Arnhem-Oost aangewezen als zeventiende en laatste van de nationale gebieden waar de komende decennia veel woningen gaan verrijzen. Dankzij deze nieuwe zogeheten Novex-status kan de gemeente aanspraak maken op meer middelen vanuit Den Haag om te investeren in een leefbare omgeving, betere bereikbaarheid en duurzame economie. In eerste instantie stelt het Rijk 17 miljoen euro beschikbaar om fietspaden, ov-knooppunten en wegen aan te leggen. Hierdoor kunnen woningbouwprojecten versneld worden uitgevoerd.

Met de Novex-status gaat Arnhem een langdurige samenwerking met het Rijk aan voor de versnelling van de woningbouw. Het Arnhems college is verheugd over dit besluit, zegt wethouder Stedelijke ontwikkeling Cathelijne Bouwkamp. ‘Arnhem heeft de komende jaren veel betaalbare woningen nodig. Juist in deze wooncrisis, waarin veel mensen op zoek zijn naar een woning, is het belangrijk dat we met steun van het Rijk de bouw van woningen kunnen versnellen.’ In Arnhem zijn tot 2040 zo’n 16.000 extra woningen nodig. Een deel daarvan komt in Spoorzone Arnhem-Oost.

Bereikbaarheid verbeteren
Om nieuwe woningen en bedrijven bereikbaar te houden, zijn betere en nieuwe fietspaden, ov-verbindingen en wegen nodig. Het Rijk stelt vanuit het mobiliteitsfonds in eerste instantie ruim 17 miljoen euro beschikbaar om de woningbouw in Spoorzone Arnhem-Oost en ook Arnhem Zuid-Centrum te versnellen. Van dit bedrag wordt 6 miljoen euro toegewezen voor het verbeteren van station Presikhaaf. Met deze Rijksbijdrage kan de vernieuwing van het station gelijktijdig worden meegenomen met de planvorming voor de omgeving.

Wethouder Mobiliteit Nermina Kundić: ‘Ik ben blij dat het kabinet besloten heeft geld vrij te maken voor onze infrastructuur. Deze investeringen dragen bij aan een snellere ontwikkeling van onze stad.’

De bijbehorende raadsbrief vindt u hier

Foto: gemeente Arnhem