Regionale overheden willen € 1,6 miljoen investeren in digitalisering mkb-bedrijven

Regionale overheden willen € 1,6 miljoen investeren in digitalisering mkb-bedrijven

15 september 2020 Uit Door admin

De 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen hebben samen met de provincie Gelderland en diverse belangen- en ondernemersverenigingen een voorstel ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om honderden midden- en kleinbedrijven in de regio te helpen bij vragen en investeringen in digitalisering. In totaal willen de samenwerkende partijen dat er 1,6 miljoen euro beschikbaar komt via een MKB-Deal voor de periode 2021-2023. Digitalisering is een essentiële voorwaarde voor veel mkb-ondernemers om hun bedrijf toekomstklaar te maken.

Peter de Baat, burgemeester van de gemeente Montferland en namens de regio bestuurlijk voortrekker van het voorstel: “Ik zie de MKB-deal als een belangrijke mogelijkheid om het midden-en kleinbedrijf in onze regio te ondersteunen en het een boost richting de toekomst te geven. Inspirerend dat dit plan op zo’n korte termijn samen met ondernemers, de regiogemeenten en de provincie Gelderland vorm heeft gekregen.” Arnhems wethouder Jan van Dellen en tevens voorzitter van het regionaal overleg van Economie vult aan: “Juist ook in deze bijzondere tijd van de coronacrisis willen we als overheden onze mkb’ers steunen. Zij zijn van groot belang voor onze regionale economie.  Ons voorstel voor de MKB-deal is daarvan een levend bewijs.”

 

Nog veel te winnen op gebied van digitalisering
Bij het opstellen van het plan zijn ondernemers en ondernemersverenigingen uit de regio betrokken. Een groot deel van het regionale en Nederlandse mkb ziet meegaan in digitalisering ook zelf als absolute noodzaak voor de toekomst van hun organisatie. Toch is het voor veel mkb-bedrijven een grote stap om de mogelijkheden die digitalisering biedt goed te benutten. Het ontbreekt vaak aan geld, tijd en kennis. Daardoor blijven kansen op innovatie en groei liggen.

Provincie doet graag mee
Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde voor Economie: “Als de regio met EZK deze MKB-deal sluit, doen we nátuurlijk mee. Want deze deal sluit prima aan op onze acties om het MKB te ondersteunen bij digitalisering. Denk maar aan de Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen.

Voor en met bedrijven
Als de MKB-Deal regio Arnhem-Nijmegen wordt toegekend door het ministerie worden er concrete activiteiten vóór en met bedrijven georganiseerd. Daarbij valt te denken aan:

  • Eén op één ondersteuning via informatiebijeenkomsten en vouchers waarbij de nadruk ligt op operationele vraagstukken zoals hulp bij de verbetering van een website, het opzetten van een webshop, hulp bij social media campagnes of de ontwikkeling van een app. 
  • Hulp bij het strategisch inzetten van digitale kanalen om nieuwe afzetmarkten of verdienmodellen te realiseren. Het delen van kennis en goede voorbeelden is daarbij van groot belang. Om dit te faciliteren worden werksessies georganiseerd. Wie zich vervolgens verder wil verdiepen kan gebruik maken van een intensief vervolgtraject met meerdere bijeenkomsten waarin met experts de materie en mogelijkheden verder worden uitgediept.
  • Het versterken van de relatie met de omgeving van mkb-bedrijven.  Denk bijvoorbeeld aan ondernemers, centrummanagers en de lokale overheid die nog intensiever samenwerken om ondernemers op individueel niveau vooruit te helpen. Die maatgerichte aanpak zal uiteindelijk een breder effect hebben waarvan de hele lokale en regionale economie meeprofiteren. Uiteraard ligt ook hier de focus op digitaal verder ontwikkelen naar een toekomstbestendige onderneming. Het effectief digitaliseren van de dienstverlening van overheden via een digitaal loket aan het mkb hoort daar ook bij.

Alle inzet is erop gericht om het mkb in de regio economisch veerkrachtiger te maken. Dat is niet alleen van belang voor de ondernemers. Deze bedrijven zijn van groot belang voor de werkgelegenheid en spelen een cruciale rol in economische ketens en de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld als toeleverancier van andere bedrijven of als sponsor van lokale sportverenigingen.

Over de regio Arnhem- Nijmegen
De regio Arnhem-Nijmegen is op  provinciaal (en landelijk) niveau een motor voor de werkgelegenheid. In de regio wonen ruim 786.000 inwoners. Buiten de Randstad is dit het grootste verstedelijkte gebied van Nederland. Ruim 70 procent van het Gelderse BBP wordt in deze regio gerealiseerd door meer dan 74.400 bedrijven. De regio voorziet daarmee in zo’n 36 procent van alle banen in Gelderland. Toch moet er nog een extra inspanning worden gedaan omdat de economische groei achterblijft bij andere regio’s in het land. Daar wordt door de lokale en regionale overheden in samenwerking met de landelijke overheid, Europa, bedrijven en kennisinstellingen stevig in geïnvesteerd. Een MKB-Deal zou daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

Gezamenlijk voorstel
Het voorstel voor een MKB-Deal wordt ingediend door de 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen ((Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar), de Provincie Gelderland, VNO-NCW Midden, The Economic Board, Rabobank, RCT Gelderland, RVN@ en de Ondernemersverenigingen: OKA, Lindus, Veron, ECN, OCO en StaB.