Regionale Energiestrategie Arnhem- Nijmegen: met elkaar naar een schone en duurzame regio

Regionale Energiestrategie Arnhem- Nijmegen: met elkaar naar een schone en duurzame regio

7 juni 2020 Uit Door admin

Regionale Energiestrategie Arnhem- Nijmegen: met elkaar naar een
schone en duurzame regio

Heel Nederland werkt aan het opwekken van schone energie, om te beginnen met zon en wind. Dat gaan we terug zien in onze leefomgeving, ook in de regio Arnhem Nijmegen. Maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners van 16 gemeenten uit de regio Arnhem Nijmegen hebben samen met die gemeenten, de provincie, de waterschappen en netbeheerder Liander een plan opgesteld hoeveel schone energie we over tien jaar op willen wekken en waar we dat gaan doen. “Wij gaan voor 1,68 TWh in onze regio”, zegt HarriĆ«t Tiemens, wethouder duurzaamheid in Nijmegen en bestuurlijk trekker van het proces. TWh (terawattuur) is de
eenheid voor elektrische energie.

In navolging van het Klimaatakkoord komen de 30 Nederlandse energieregioā€™s dit jaar met een eigen ā€˜bodā€™ aan de landelijke overheid: een plan met hun aandeel in de landelijk afgesproken hoeveelheid schone energie die geleverd kan worden in 2030. Op dit moment heeft Regio Arnhem Nijmegen haar voorlopige concept bod gereed. ā€œMet ons plan leveren we een substantiĆ«le bijdrage aan de 35 TWh duurzame elektriciteit die we met alle 30 energieregioā€™s in Nederland samen willen opwekken in 2030ā€, vertelt Tiemens. ā€œOns uitgangspunt is om het opwekken van elektriciteit samen met de samenleving te doen en te combineren met andere onderwerpen zoals biodiversiteit, cultuurhistorie, mobiliteit en
landbouw. Zo boek je Ć©n klimaatwinst Ć©n haal je andere doelen die nu ook belangrijk zijn.ā€

Het plan bestaat deels uit bestaande en geplande wind- en zonprojecten en voor een ander deel uit nieuwe initiatieven die passen binnen de beleidskaders van de afzonderlijke gemeenten. Ook staat beschreven hoe het beschikbare warmteaanbod gebruikt kan worden voor verwarming van
gebouwen. In deze regio zijn afvalenergiecentrales AVR in Duiven en ARN in Weurt, papierfabrieken in Renkum en Eerbeek, de rioolwaterzuivering in Olburgen en de Bio Energiecentrale in Cuijk interessante warmtebronnen.

Van, voor en door de regio
Het is een plan van, voor en door de regio. In juni 2019 startte een intensief traject van 67 live en online bijeenkomsten waarin velen hebben meegedacht. Niet alleen ambtenaren en bestuurders, maar ook een groep van meer dan 450 mensen en organisaties met ideeƫn over duurzame
energieopwekking. Dit waren onder meer energiecoƶperaties, ondernemers, agrariƫrs, natuurorganisaties, onderwijsinstellingen, wijkverenigingen, beheerders van bedrijfsterreinen en
inwoners.

Samen stelden zij de aanpak en criteria op waar duurzame energieprojecten aan moeten voldoen. Daarna volgde een aantal bijeenkomsten waarin iedereen zijn mening kon geven. Waar in de regio
zijn al plannen voor de opwek van duurzame energie? Waar kunnen nieuwe zonnevelden en windturbines komen? Maar ook: waar juist niet? Met welke bestaande warmtebronnen in onze regio kunnen gebouwen en woningen aardgasvrij worden gemaakt? Alle informatie die zo werd opgehaald leidde tot het huidige plan. In de laatste bijeenkomsten hebben alle betrokkenen meegelezen met de tekst, de kaarten en de berekeningen.

Bijdrage Arnhem
Arnhems wethouder Cathelijne Bouwkamp over het regionale conceptbod van de RES: ā€œWe hebben als regio een mooi bod neergelegd. Ik realiseer me terdege dat van onze omliggende gemeenten behoorlijk wat ruimte wordt gevraagd om zon- of windenergie te kunnen opwekken. Van Arnhem wordt
in dat opzicht weinig ruimte gevraagd. Door ons stedelijke karakter en de huidige wet- en regelgeving is er eenvoudigweg ook weinig ruimte beschikbaar voor grootschalige opwek van duurzame energie in
onze stad. We zullen ons in het vervolgproces van de RES solidair en constructief blijven opstellen richting onze regiogemeenten.ā€

Besluitvorming
Deze zomer leggen de bestuurders van de deelnemende overheden* het plan voor aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemene besturen van de waterschappen. Uiterlijk 15 september stellen de colleges, Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van de waterschappen
het plan vast.

Het plan wordt vanaf nu onderdeel van de gesprekken die de gemeenten met inwoners voeren over de energietransitie. Zo zorgen we voor een goede afstemming op de lokale situatie. Tegelijkertijd blijven de maatschappelijke organisaties en overheden meedenken. Alle nieuwe inzichten resulteren
in het zogeheten eindbod. Over dat eindbod nemen de volksvertegenwoordigers voor 1 juli 2021 een besluit. Dit eindbod wordt aan de landelijke overheid aangeboden. Elke twee jaar wordt het bod
herzien. Zo voegen we stap voor stap nieuwe locaties en nieuwe duurzame technieken toe, op weg naar een energieneutrale regio in 2050.
Het complete plan is te vinden via:
https://www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie/voorlopigconceptbod