Reactie van burgemeester Ahmed Marcouch op Troonrede en miljoenennota.

Reactie van burgemeester Ahmed Marcouch op Troonrede en miljoenennota.

15 september 2020 Uit Door admin
 • ‘Door de coronacrisis staat de veelbelovende toekomst van jongeren in kwetsbare wijken onder druk’
 • ‘Elke Euro in deze Miljoenennota die we kunnen besteden aan omscholing, schuldenaanpak, het tegengaan van werkloosheid en 150 miljoen euro structurele inzet om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan, helpt hun toekomst’
 • ‘Aandacht vanuit Den Haag voor onze kwetsbare wijken steunt ons bij de aanpak in Arnhem’
 • ‘Zo kan voorkomen worden dat er een verloren generatie ontstaat’
 • ‘Maar dan moet die aanpak wel langer reiken dan alleen dit kabinet – dat moet minstens vijf kabinetten zijn.’

 “Het is precies zoals de Koning in de Troonrede zegt: de coronacrisis heeft effect op het gevoel van veiligheid en vertrouwen, maar biedt ook extra onzekerheid op het gebied van onderwijs, wonen en werk. In die zin raakt corona ons allemaal, maar sommigen misschien wel extra veel.

 • Als ik in het bijzonder kijk naar jongeren in kwetsbare wijken zie ik dat een veelbelovende toekomst voor hen onder druk staat. Dat heb ik de Koning vorige week ook kunnen laten zien bij zijn bezoek aan Arnhem, toen het ging over drugscriminaliteit onder jongeren.
 • We kunnen deze kwetsbare wijken alleen weer naar een ‘normaal’ gemiddeld Nederlands peil halen als we daarin werken als Ć©Ć©n overheid – zoals ook de Regering nu wil. Met goede publieke voorzieningen, maar vooral: krachten bundelen en doorbraken forceren.
 • Dan doen we in Arnhem nu bijvoorbeeld met de Arnhem-Oost-Aanpak in de meest kwetsbare gebieden van onze stad, waarin ook het Rijk en de Provincie met ons samenwerken. Daar hebben we onorthodoxe oplossingen nodig op het gebied van onderwijs, werk, wonen, zorg en veiligheid.
 • Daarom is het van groot belang dat op die gebieden deze Miljoenennota juist op dat punt extra geld biedt:
  • meer voor de gemeenten, om mensen dichtbij te helpen,
  • meer aandacht voor mensen in een kwetsbare positie in kwetsbare wijken door omscholing, schuldenaanpak en het voorkomen van werkloosheid,
  • meer, structureel geld, voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit.
 • Dat is een goed begin om de toekomst van onze jongeren te beschermen, maar er is natuurlijk nog een lange weg te gaan: ik verwacht dezelfde inzet van de komende vijf kabinetten. “