Privacyverklaring

Arnhemplaza respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze bezoekers hebben wij daarom een beleid geformuleerd en ge√Įmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies of andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. 
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy politcy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1- Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook ‘De website’) Arnhemplaza.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: ‘De beheerder’) Frans Bolder Beheer b.v. gevestigd aan de Smallestraat 1 6942 HA Didam, kvk-nummer: 09176596

Artikel 2- Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerci√ęle-, politiek- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerci√ęle aanbiedingen en dan het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 Artikel 3- De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een gedeelte ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4- Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5- Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: 

 • vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6- Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die automatisch met pagina‚Äôs van deze website worden meegestuurd en door uw browser (bijv. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, Opera) op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies zijn bedoeld om het internetgebruik voor u gemakkelijker te maken. De cookies die met onze site meegestuurd worden zijn anonieme gegevens over je surfgedrag. Hiermee kunnen we zien welke pagina‚Äôs vaak bezocht worden en welke niet.

Wij gebruiken Geanonymiseerde Analytische cookies:  om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire artikelen/pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

Google Analytics
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Het gaat om de volgende gegevens:

 • het adres van de internetprovider;
 • de browser die men gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
 • het tijdstip en de duur van het bezoek;
 • welke pagina‚Äôs ze hebben bezocht.

De informatie die Google opslaat is anoniem.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden ge√Įnstalleerd. Hieronder staat meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype:

Cookies wissen
Na het bezoeken van onze website kun je de cookies wissen, in de voorkeursinstellingen van je browser.
via de volgende links kun je zie hoe je dit het beste kunt doen:

Cookievrij surfen
Wil je standaard dat er nooit cookies worden opgeslagen, geef dat dan aan in de instellingen van je browser.

De meeste websites zijn dan toch normaal te bezoeken, maar het kan wel zijn dat niet alle functies goed werken.

Als u de Websites op meerdere apparaten opent en bekijkt (bijvoorbeeld uw pc, smartphone, tablet, etc.) moet u de browser per apparaat aanpassen aan uw cookievoorkeuren.

Artikel 12- Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 13- Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: F. Bolder, Westervoortplaza@gmail.com