Politiebureau Arnhem- Zuid en popcentrum Jacobiberg mogelijk naar Groningensingel 1245

Politiebureau Arnhem- Zuid en popcentrum Jacobiberg mogelijk naar Groningensingel 1245

2 april 2022 Uit Door admin

De gemeente Arnhem gaat onderzoeken of de Groningensingel 1245 (voormalige terrein van Lorentz Lyceum) een geschikte locatie is voor de nieuwbouw van het politiebureau Arnhem- Zuid en het popcentrum Jacobiberg. Het politiebureau is momenteel gevestigd aan de Beekstraat en Groningensingel 94-96. Het popcentrum Jacobiberg is momenteel gevestigd aan de Utrechtseweg 310.

Het politiebureau aan de Beekstraat, waar naast het basisteam voor Arnhem Noord ook andere ondersteunende functies van het district Gelderland-Midden zijn gehuisvest, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook voor de politiepost in Arnhem-Zuid is de afgelopen periode door de politie gezocht naar passender huisvesting. Uit dit onderzoek concludeert de politie dat de kavel aan de Groningensingel 1245 geschikt is om het politiebureau Arnhem-Zuid en een deel van het politiebureau Arnhem-Noord te huisvesten. Deze locatie is geschikt, omdat het een centrale locatie is in de stad met een goede bereikbaarheid en korte aanrijtijden. In samenwerking met de gemeente wordt de komende periode bestudeerd wat er mogelijk is. Het doel is om in 2026 intrek te kunnen nemen in een nieuw gebouw. Het basisteam Arnhem-Noord blijft in het centrum van Arnhem.

De Jacobiberg zit nu tijdelijk op De Hes in Arnhem-West. Het is erg onzeker of de Jacobiberg op de Hes kan blijven. Daarnaast heeft de Jacobiberg aangegeven zich graag in Arnhem Zuid te vestigen.. Voor het popcentrum wordt bekeken of (een deel) van het bestaande schoolgebouw geschikt is.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp is enthousiast over de plannen voor het terrein van het oude schoolgebouw: “Met deze mogelijke herontwikkeling slaan we twee vliegen in een klap. We vinden een goede herbestemming voor een deel van het bestaande gebouw en we lossen huisvestingsproblemen op voor belangrijke organisaties in onze stad. De vestiging van de Jacobiberg is daarnaast voor de buurt een mooie, culturele toevoeging. Er komt ook ruimte voor ontmoeting voor bewoners uit de omliggende wijken. Over de invulling hiervan gaan we graag in gesprek met de wijk.”

Herontwikkeling oude schoolterrein
Het Lorentz Lyceum aan de Groningensingel 1245 is in augustus 2020 verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Metamorfosenallee 100 (naast station Arnhem- Zuid). Een deel van het voormalige schoolgebouw aan de Groningensingel wordt momenteel tijdelijk gebruikt voor een basisschool.

Vanaf maandag 4 april wordt het tijdelijk gebruikt voor basis- en voortgezet onderwijs voor Oekraïense vluchtelingen. Vanaf medio 2023 is de locatie beschikbaar voor een nieuwe ontwikkeling. Naar verwachting zal de haalbaarheidsstudie na de zomer worden afgerond. Daarna worden de uitkomsten aan de raad aangeboden voor besluitvorming.

foto: Google Maps