Parkeigenaar nu aanspreekbaar op permanente bewoning

Parkeigenaar nu aanspreekbaar op permanente bewoning

29 september 2020 Uit Door admin

Nieuw facetbestemmingsplan vakantieparken

De gemeente wil ook eigenaren van vakantieparken kunnen aanspreken als gasten van het park permanent in een vakantiewoning verblijven. Dat staat in een voorstel dat het college van B&W aan de gemeenteraad stuurt. De nieuwe regels zijn opgenomen in een ‘facetbestemmingsplan’, dat geldt voor alle vakantieparken en campings in Arnhem.

De huidige bestemmingsplannen geven de gemeente alleen de mogelijkheid om de bewoners zelf aan te spreken op permanente bewoning. Door het aanpassen van de regels kunnen in de toekomst ook de eigenaren worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om geen permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan. Dit geeft de gemeente een extra mogelijkheid om strijdig gebruik met het bestemmingsplan aan te pakken.

Met dit facetbestemmingsplan geeft het college invulling aan de wens van de raad om het park niet in te zetten voor de opvang van asielzoekers, er geen arbeidsmigranten te huisvesten en geen nieuwe mensen op het park te laten komen wonen.

Het college wil nog dit jaar een plan van aanpak presenteren hoe zij de permanente bewoning op Vakantiepark Arnhem wil gaan beƫindigen. In dat plan staat ook hoe bewoners daarbij ondersteund kunnen worden.