Ontwikkeling Stadsblokken-Meinerswijk weer stap dichterbij

Ontwikkeling Stadsblokken-Meinerswijk weer stap dichterbij

21 augustus 2020 Uit Door admin

Het college van B&W heeft het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Stadsblokken Meinerswijk naar de raad gestuurd. Daarmee is de realisatie van het uiterwaardenpark en circa 400 woningen een stap dichterbij gekomen.

Stikstofruimte
Het ontwerpbestemmingsplan lag een jaar geleden al ter inzage. Er zijn toen 173 zienswijzen ingediend. De stikstofproblematiek leidde er vervolgens toe dat het proces stil kwam te liggen. Voor dit plan is er inmiddels ‘stikstofruimte’ beschikbaar, zodat de benodigde vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming kan worden afgegeven. De provincie Gelderland heeft het ontwerpbesluit van die vergunning gepubliceerd.

Prachtig plan
Projectwethouder Roeland van der Zee: ‘Dit prachtige plan wacht al te lang op uitvoering. Het referendum, waarbij 65 procent van de Arnhemmers voor het plan stemde, vond al in 2016 plaats. Goed dat we nu weer verder kunnen. Niet alleen krijgen de Arnhemmers er een mooi natuurgebied bij,
ook kunnen we aan de slag met het bouwen van nieuwe woningen. Ook daarbij is veel aandacht voor het groen.’

Stadsblokken Meinerswijk
Stadsblokken-Meinerswijk wordt een uiterwaardenpark met ruimte voor natuur, wonen en recreatie. Het voorziet in een nevengeul, een passantenhaven en het gebied wordt autoluw. Er ontstaat Ć©Ć©n
groot aaneengesloten natuurgebied langs de Rijn, van de Sacharovbrug tot net voorbij de Spoorbrug bij de Schuytgraaf, zo groot als bijna 600 voetbalvelden. Tussen het park en de Rijn komen zo’n 400
woningen.

foto: Gemeente Arnhem