Nijmeegseweg wordt groene stadsallee en er komen 230 woningen bij in eerste fase

Nijmeegseweg wordt groene stadsallee en er komen 230 woningen bij in eerste fase

22 juni 2021 Uit Door admin

De Nijmeegseweg houdt een groen karakter. Een park bij het De Monchyplein. En 230 woningen erbij, waarvan 30 procent sociale huur. Deze eerste fase van de aanpak van de zuidelijke entree naar de stad staat in het nieuwe stedenbouwkundig schetsontwerp voor de Nijmeegseweg. Dat ontwerp is samen met bewoners van Malburgen-Oost en -West opgesteld, vertegenwoordigd in een ‘klankbordgroep’ van 40 inwoners uit deze wijken. Vandaag stuurt het college het plan naar de gemeenteraad.

Eerste fase
De woningen die in de eerste fase worden gebouwd staan bijna allemaal aan de westzijde van de Nijmeegseweg. Ook is in deze fase een woongebouw op de hoogte van de Dotterlaan/Veldbloemstraat aan de oostzijde voorzien. In de tweede fase moet verder worden uitgewerkt waar aan de oostzijde nog meer woningen gebouwd kunnen worden. Ook gaan we dan onderzoeken of de Nijmeegseweg van twee rijbanen met een middenberm een compactere weg wordt met de allure van een groene stadsallee.

Grote betrokkenheid inwoners
Twee jaar geleden presenteerde de gemeente ook een schetsontwerp, maar dat ging veel bewoners van Malburgen te snel. Daarom hebben we een stap terug gezet en zijn we inwoners intensief gaan betrekken. Er werden (online) bijeenkomsten georganiseerd, waarbij inwoners is gevraagd met ideeën en wensen te komen. Ze maakten foto’s en verzamelden afbeeldingen van gebouwen en voorzieningen die ze graag in hun wijk zouden zien. Veertig inwoners namen deel in een klankbordgroep die actief meedacht over de plannen en hoe zij de toekomst van hun wijk zien.

Enthousiast
‘We zijn tot nu toe tevreden over het participatieproces dat heeft plaatsgevonden onder leiding van een stedenbouwkundig bureau’, aldus de Klankbordgroep. ‘Ook zijn we enthousiast over het stedenbouwkundig plan. Daar zit veel groen in en dat is essentieel om een kwaliteitsslag te kunnen maken voor het plangebied in de wijk Malburgen.’

Een echt groen plan
‘Dit is een echt groen plan en combineert het beste van vele ideeën’, aldus wethouder Ronald Paping. ‘Er komen meer woningen bij dan eerst was voorzien, waarvan 30 procent sociaal. Het gebied wordt veel groener dan het nu is: minder asfalt en meer park. Malburgen-Oost en West worden met elkaar verbonden, onder meer met een voetganger- en fietsbrugtussen de twee wijken. Zonder in te boeten op bereikbaarheid. Die wordt zelfs verbeterd door het kruispunt bij het De Monchyplein compacter en eenvoudiger te maken.’

Vervolg
Als de raad instemt met het ontwerp, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Ook daarover moet de raad eerst een besluit nemen. Vervolgens kunnen we aan de slag met de verdere uitwerking van de te bouwen woningen en de inrichting van het groen. Op zijn vroegst in 2023 kan worden gestart met de bouw van de woningen en de realisatie van het groen. De eerste woningen kunnen dan in 2024 worden opgeleverd. Later dit jaar wordt de tweede fase verder uitgewerkt. Ook dan worden de inwoners van Malburgen op een vergelijkbare manier uitgebreid betrokken.