Nieuwe toekomst voor het AKU monument op het Gele Rijders Plein

Nieuwe toekomst voor het AKU monument op het Gele Rijders Plein

20 mei 2021 Uit Door admin

Het AKU monument op het Gele Rijders Plein, bestaande uit de fontein, het beeld en de pergola, wordt opgeknapt en aangepast aan de wensen van deze tijd. Enkele muurtjes worden weggehaald en de pergola wordt opener en toegankelijker. Zo ontstaat een uitnodigende ontmoetingsplek die geschikt is voor allerlei activiteiten. De fietsenstalling, die op dit moment een onaantrekkelijke blokkade vormt tussen het plein en de binnenstad, verhuist naar een plek uit het zicht: half verdiept onder de pergola. Dit voorstel legt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad.

Het voorstel is tot stand gekomen na een vergelijking van verschillende schetsontwerpen en uitgebreide gesprekken met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. De vernieuwing doet recht aan het AKU monument en versterkt tegelijk de recreatieve functie van het plein. Arnhem zet al langer in op de recreatieve functie van de binnenstad: van place to buy, naar place to be.

Twee pleindelen
In 2017 is door de gemeenteraad besloten om het Gele Rijders Plein op te knappen en te verdelen in twee delen. Het oostelijke deel van het Gele Rijders Plein, aan de kant van de Looierstraat, heeft inmiddels een nieuw gezicht gekregen. Deze rustigere kant van het plein is een parkje geworden waaraan wordt gewoond en waar mensen kunnen picknicken in de luwte. Op het gras kunnen ook kleinschalige evenementen plaatsvinden. De westkant, grenzend aan het Willemsplein, is bedoeld als een levendige, drukkere plek waar vaak wat te beleven valt. De pergola wordt vormgegeven als uitnodigende verbinding tussen de twee delen van het plein.

Unieke locatie
Verantwoordelijk wethouder Bob Roeloefs: “De AKU-fontein is bij veel Arnhemmers populair. We willen deze mooie historische plek in de stad zeker in zijn waarde laten. Daarom hebben we gezocht naar een manier om de fontein en het beeld goed tot hun recht te laten komen en tegelijkertijd de plek beter geschikt te maken voor de Arnhemmers om elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren. Het voorstel dat nu naar de gemeenteraad gaat, komt zoveel mogelijk tegemoet aan ieders wens.”

Uitwerking en kosten
De totale kosten bedragen ruim 4 miljoen euro. Hierin is ook de aangelegde vergroening, het opknappen van de fontein en het verbeteren van de openbare ruimte om het monument meegenomen. Door bijvoorbeeld het fietspad te verleggen ontstaat meer ruimte voor voetgangers en sluit het geheel beter aan op de binnenstad. Ook ontstaan er betere mogelijkheden voor het opstellen van terrassen.

Reacties
Het plan dat nu gepresenteerd is doet zoveel mogelijk recht aan de reacties van omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. Het bleek niet mogelijk om ieders wensen volledig te honoreren. Alle reacties worden daarom meegestuurd naar de gemeenteraad zodat deze een gewogen besluit kan nemen.