Nieuwe regels milieuzone Arnhem per 29 oktober 2020

Nieuwe regels milieuzone Arnhem per 29 oktober 2020

14 december 2019 Uit Door admin

De regels voor de Arnhemse milieuzone gaan veranderen. De landelijke overheid wil meer duidelijkheid voor de weggebruiker en trekt de regels voor milieuzones gelijk. In Arnhem gaan de nieuwe regels gelden per 29 oktober 2020, net als in de andere Nederlandse steden met een milieuzone. Vanaf die datum is de milieuzone verboden gebied voor dieselpersonenauto’s, dieselbestelauto’s en dieselvrachtauto’s met emissieklasse 3 en lager.

Nieuwe regels
De milieuzone gold al voor oude dieselpersonenauto’s en oude dieselvrachtauto’s. Nieuw is dat de milieuzone ook gaat gelden voor dieselbestelauto’s. Straks zijn alleen nog dieselpersonenauto’s en dieselbestelauto’s toegestaan die voldoen aan emissieklasse 4 of hoger. Voor vrachtauto’s blijven de regels nagenoeg gelijk. In de nieuwe regeling mogen alleen nog dieselvrachtauto’s in de Arnhemse milieuzone rijden die voldoen aan emissieklasse 4 of hoger. Omdat emissieklasse 4 vrijwel overeenkomt met euronorm 4, verandert er in de praktijk niet veel. Ook de algemene landelijke ontheffingen voor bijzondere vrachtauto’s veranderen niet.

Kentekencheck
Op https://www.milieuzones.nl/check-uw-auto-op-toegang kun je controleren of jouw auto wel of niet in de milieuzone mag. Ook kun je daar vinden hoe de nieuwe verkeersborden voor de milieuzone eruit zien. Er zijn ontheffingen mogelijk, bijvoorbeeld voor verhuiswagens of kermiswagens. Ook marktkooplui kunnen een ontheffing aanvragen. Daarnaast is het mogelijk om een ontheffing voor een specifieke dag te krijgen. Meer daarover is te vinden op www.arnhem.nl/milieuzone.

Handhaving van de zone gebeurt met een geautomatiseerd digitaal camerasysteem. Rijdt u een milieuzone in waar u niet in mag met uw voertuig, dan volgt er een boete. De hoogte daarvan is nog niet bekend en wordt door de landelijke overheid vastgesteld.

Waar is de milieuzone
De milieuzone omvat de Arnhemse singels, het Nieuwe Plein en de Weerdjesstraat en het gebied dat daar binnen ligt. Dat is de Arnhemse centrumring met uitzondering van het Airborneplein. Kijk op www.arnhem.nl/milieuzone voor een gedetailleerde overzichtskaart.

foto: gemeente Arnhem