Nieuwe regels houden rekening met familieverband bij toewijzing woonwagenstandplaats

Nieuwe regels houden rekening met familieverband bij toewijzing woonwagenstandplaats

10 november 2022 Uit Door admin

Bij woonwagenbewoners gaat het leven in een woonwagen om veel meer dan alleen een plek om te wonen. Het gaat om de toekomst. Het is belangrijk dat het leven in een woonwagen wordt voortgezet door kinderen en kleinkinderen. De Huurdersvereniging Woonwagenbewoners Arnhem, drie grote woningcorporaties in onze stad en de gemeente kwamen samen tot nieuwe regels die daar in Arnhem rekening mee houden.

 

Toewijzen standplaatsen
Standplaatsen van huurwagens vallen onder de sociale verhuur van woonruimte. Hiervoor gelden landelijke en gemeentelijke regels die aangepast kunnen worden op de behoeften van woonwagenbewoners. De door het college vastgestelde regeling ‘Nadere regels toewijzing woonwagenstandplaatsen’ houdt rekening met deze behoeftes en zorgt ervoor dat standplaatsen over kunnen gaan op familieleden. Hierdoor krijgen woonwagenbewoners in Arnhem wat meer zekerheid over het wonen in familieverband, nu en in de toekomst.

 

Wethouder Woonwagenzaken Mark Lauriks: “Voor woonwagenbewoners gaat het leven in een woonwagen om cultuur, traditie en een lange geschiedenis. Het is van groot belang dat het leven in een woonwagen kan worden voortgezet

door de kinderen en kleinkinderen, zodat de woonwagencultuur behouden kan blijven. Deze toewijzingsregels gaan helpen zodat woonwagenbewoners in familieverband kunnen samenleven.”

 

Samenwerking
Het vaststellen van deze regels is een onderdeel van het ‘Plan van Aanpak Uitbreiding Woonwagenlocaties’. Met dit plan van aanpak zorgt de gemeente ervoor dat woonwagenbewoners kunnen leven volgens hun eigen tradities en cultuur. Een van de acties uit het plan van aanpak was het vastleggen van specifieke toewijzingsregels voor vrijkomende standplaatsen. Wethouder Woonwagenzaken Mark Lauriks: “Dit is nu gedaan in samenwerking met de Huurdersvereniging Woonwagenbewoners Arnhem en de drie grote woningcorporaties. Een mooie stap voor het woonwagenbeleid in Arnhem.”

 

Huurdersvereniging Woonwagenbewoners: “Als Huurdersvereniging Woonwagenbewoners Arnhem zijn wij super trots op ons eigen toewijzingsbeleid. Zo houden wij de standplaatsen voor wie ze bedoeld zijn: voor woonwagenbewoners, onze kinderen, kleinkinderen, onze families. Jarenlang strijden wij voor meer plaatsen en om ervoor te zorgen dat deze plaatsen zijn en blijven voor de woonwagenbewoners. Zodat wij onze families bij elkaar kunnen houden en kunnen leven zoals wij dat gewend zijn. Dicht bij elkaar en dicht met elkaar. Nu de toewijzingsregels zijn vastgesteld gaan we als vereniging weer alle energie richten op het realiseren van extra standplaatsen. Dit doen we met onze leden die ons steunen en voor de families die het hard nodig hebben komen wij op voor de rechten van de woonwagenbewoners.”

 

NB: Op de locatie Bethaniënstraat zijn de nieuwe toewijzingsregels nu nog niet van toepassing. De gemeente is daar in gesprek met de huidige en toekomstige bewoners over een herinrichting en uitbreiding van deze locatie.