Nieuw voorstel voor huisvesting Lauwersgrachtalliantie

Nieuw voorstel voor huisvesting Lauwersgrachtalliantie

23 september 2021 Uit Door admin

Het college van burgemeester en wethouders gaat een nieuw voorstel maken voor de huisvesting van het Stadstheater, Toneelgroep Oostpool en Introdans. In december besloot de gemeenteraad te investeren in een toekomstbestendige, bij voorkeur gezamenlijke, huisvesting van deze drie instellingen. Zowel het Stadstheater als Toneelgroep Oostpool en Introdans hebben problemen met de huidige huisvesting. Tijdens de uitwerking van de plannen in een programma van eisen bleken de geschatte kosten op te lopen tot meer dan 100 miljoen euro. Dit past niet binnen de door gemeenteraad vastgestelde financiƫle kaders, ook het college acht dit bedrag te hoog. Het college bereidt nu een nieuw voorstel voor. Op dit moment worden daarvoor verschillende varianten bestudeerd. Naar verwachting landt een aangepast voorstel in november bij de gemeenteraad.

Zowel het Stadstheater als de gezelschappen zijn cultureel, maatschappelijk en economisch van grote waarde voor de stad. In het nieuwe voorstel moeten de ambities voor de huisvesting in lijn worden gebracht met de financiƫle randvoorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld. De ambities passend maken binnen de vastgestelde kaders zal gevolgen hebben voor de mate waarin de ambitie passend, eigentijds en/of toekomstbestendig kan worden ingevuld. Het college benadrukt dat renovatie van het Stadstheater geen uitstel duldt en onderzoekt in hoeverre samenwonen nu of op termijn realiseerbaar is. De provincie Gelderland is bereid een bijdrage te doen aan de huisvestingsopgave van zowel Introdans als Toneelgroep Oostpool.

Achterstallig onderhoud
De aanleiding voor het voorstel voor huisvesting van de Lauwersgrachtalliantie was de huisvestingsvraag van alle drie de partners. Voor alle drie de partners is toekomstbestendige huisvesting belangrijk. Voor het Stadstheater is dit nu een urgent vraagstuk, aangezien zij kampen met veel achterstallig onderhoud. Verder is het achter de coulissen te krap, hebben bezoekers te weinig beenruimte en is de temperatuur in de zaal slecht regelbaar. Voor Toneelgroep Oostpool geldt dat de vergunning voor de huidige repetitieruimten slechts tijdelijk is en dat vrachtwagens het pand slecht kunnen bereiken. Introdans heeft een voormalig schoolpand aan de Vijfzinnenstraat waar de repetitiestudioā€™s te klein zijn en waar ook veel achterstallig onderhoud is. Beide panden zijn niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking. In hoeverre gezamenlijke huisvesting te realiseren is zal nog moeten blijken, maar de partners willen de succesvolle samenwerking graag verder uitbouwen.