Minder dak- en thuisloze jongeren in Arnhem en betere doorstroming uit opvang

Minder dak- en thuisloze jongeren in Arnhem en betere doorstroming uit opvang

11 januari 2022 Uit Door admin

Het aantal dak- en thuisloze jongeren in Arnhem is sinds 2019 gedaald en ruim 80% van de dakloze jongeren in de opvang, stroomt daar binnen 3 maanden weer uit. Dit zijn belangrijke resultaten van het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren van VWS waar Arnhem als één van de 14 pilotgemeenten aan deelnam. Het landelijke actieprogramma liep van 2019 tot en met 2021. Arnhem wil de succesvolle aanpak die tijdens het actieprogramma is ontwikkeld, ook in 2022 voortzetten. Zo is er bijvoorbeeld een verbetering ingezet als het gaat over overgang van kwetsbare jongeren van 18- naar 18+. Jeugdzorgaanbieders gaan een toekomstplan maken met jongeren die uit de jeugdzorg uitstromen. Ook maken de jeugdzorgaanbieders gezamenlijk een actieplan wonen.

Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers (maatschappelijke opvang): ‚ÄĚDe opvang voor dak- en thuisloze jongeren is in Arnhem goed geregeld. Door een mystery guest-onderzoek van het landelijke jongerenpanel kregen we daar zelfs een prijs voor: vindbaar, flexibel, vriendelijke ontvangst en snel een bed, ook na 17 uur. Een mooi compliment voor het Jonahuis. Maar eigenlijk willen we voorkomen dat jongeren in de opvang terecht komen. We hebben daarom in het actieprogramma vooral samen met de jongeren gekeken waar zij tegenaan lopen en wat beter kan.‚ÄĚ

Niet loslaten
De meeste dakloze jongeren hebben een verleden in de jeugdzorg. Daarom is nu in de contracten met jeugdzorgaanbieders vastgelegd dat zij met elke jongere een toekomstplan opstellen om de jongere voor te bereiden op uitstroom uit jeugdzorg. Loslaten gebeurt vervolgens pas als de situatie van de jongere stabiel is. Jeugdzorgaanbieders worden ook betrokken bij nieuwe wooninitiatieven. Een voorbeeld hiervan is Kamers met Aandacht, speciaal voor jongeren die uitstromen uit jeugdzorg en nog een steuntje in de rug nodig hebben bij het zelfstandig wonen.

Snellere uitstroom
Een belangrijke ambitie van het actieprogramma was dat jongeren niet langer dan 3 maanden in de opvang verblijven. Daarom wordt tijdens het verblijf in de opvang direct gestart met kijken waar de jongere hulp en begeleiding bij nodig heeft. Dat dit succesvol gebeurt concludeert ook het landelijk jongerenpanel van het actieprogramma: ‚ÄúBinnen de opvang zijn trajectbegeleiders werkzaam die fungeren als jongerenregisseur. We kunnen andere gemeenten alleen maar adviseren: kijk af van Arnhem!‚ÄĚ

Iets meer dan 80% van de jongeren stroomt inmiddels binnen de 3 maanden door naar een goede vervolgplek. De crisis op de woningmarkt bemoeilijkt het vinden van voldoende woonplekken. Ook jongeren die niet kwetsbaar zijn hebben moeite met het vinden van een betaalbare plek.

Informatievoorziening voor jongeren, de Kwikstart app
Kwetsbare jongeren beschikken vaak niet over een netwerk dat hen voedt met goede informatie als zij 18 worden. Omdat die informatie juist heel belangrijk is voor deze doelgroep, introduceerde Arnhem de Kwikstart app, met daarin ook een pagina met specifieke Arnhemse informatie. De informatie is bedoeld voor jongeren, maar ook geschikt voor ouders of hulpverleners. In de app staat informatie over geldzaken, school, wonen, gezondheid, werk, verzekeren, rechten en plichten. Voor de lokale informatie in de Kwikstart app ontving Arnhem ook complimenten van het landelijke jongerenpanel.

Maatwerkaanpak voor jongeren
Bij de begeleiding van jongeren is maatwerk belangrijk. Onder andere hiervoor is een handreiking van Divosa over maatwerk binnen de Participatiewet in de gemeente ge√Įmplementeerd. Het bieden van individueel maatwerk voor kwetsbare jongeren is bij de gemeentelijke de afdeling Werk en Inkomen inmiddels gemeengoed geworden. Voorbeelden zijn het niet hanteren van een zoektermijn van 4 weken bij een aanvraag voor een uitkering en het niet hanteren kostendelersnorm als dakloosheid dreigt.