Minder boetes, goede verzekering en na drie jaar schuldenvrij

Minder boetes, goede verzekering en na drie jaar schuldenvrij

4 juli 2017 Uit Door admin

Arnhem – Mensen met een bijstandsuitkering die een schuld hebben bij hun zorgverzekeraar, kunnen in aanmerking komen voor de Regeling Uitstroom Bronheffing (RUB). Door de regeling hoeven deelnemende inwoners niet langer een hoge boete te betalen aan het Centraal Administratie Kantoor en wordt de schuld daadwerkelijk afgelost. Daardoor kunnen die inwoners zich weer aanvullend verzekeren en wordt de zorgtoeslag niet langer ingehouden op hun uitkering (bronheffing). Arnhem is Ć©Ć©n van de eerste gemeenten die deze regeling uitvoert. Uit een evaluatie blijkt dat de regeling succesvol is.

In Arnhem komen ongeveer 640 bijstandsgerechtigden voor de regeling in aanmerking. In maart van dit jaar is de gemeente gestart met het benaderen van inwoners, rechtstreeks of via bewindvoeringsorganisaties. Mensen die gaan deelnemen worden verzekerd in de collectieve basis-en aanvullende verzekering die de gemeente met zorgverzekeraar Menzis heeft afgesloten. De dekking van de tandarts- en ziektekosten wordt daarmee uitgebreid. Verder lossen deelnemers hun schuld bij Menzis af met maximaal 36 maanden van ā‚¬ 25, -.Daarna scheldt Menzis de restschuld kwijt.

Gerrie Elfrink, wethouder armoedebeleid: “schulden leveren zoveel stress op dat mensen vaak het overzicht kwijt raken en steeds verder in de problemen komen. Het is belangrijk dat we dit op tijd zien en mensen gaan helpen, in plaats van boetes uitschrijven waardoor de stress nog verder toeneemt. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven van gemeenten, zorgverzekeraars, woningcorporaties en nutsbedrijven om mensen met schulden eerder te kunnen helpen. Helaas is het nog wel steeds zo dat het hebben van schulden, mede door rijksbeleid, heel normaal gevonden wordt. Er is nog veel te winnen.”

220 deelnemers
In de periode maart – april 2017 zijn 343 inwoners van de doelgroep benaderd. Van deze groep doen 220 inwoners mee aan de regeling. Hiervan zijn 67 inwoners doorverwezen naar de sociale wijkteams in verband met meerdere schuldeisers. Deze inwoners worden daar verder begeleid. Inwoners die nog niet hebben gereageerd op de uitnodiging, worden na de zomer opnieuw benaderd.

Om te voorkomen dat er nieuwe achterstanden ontstaan, wordt het eigen risico van de deelnemers aan de RUB per 2018 in de dekking van de zorgverzekering ondergebracht. Vanaf 2018 wordt de RUB regeling ingebed in de werkwijze van de gemeente. Deze regeling en het project Vroeg Eropaf versterken elkaar.

Samenwerking tussen Menzis en gemeente
Het streven naar uitstroom van bijstandsgerechtigden uit het – ongunstige – bestuursrechtelijke premieregime, de bronheffing dus, is een van de afspraken tussen gemeente Arnhem en Menzis, vastgelegd in de werkagenda 2016-2019, Gezond Meedoen.

Henriette Setz, Menzis: “Ook Menzis ziet mensen in betalingsproblemen raken. Wij zien het vaak al in een vroeg stadium. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid Ć©n onze verantwoordelijkheid naar onze klanten/leden willen wij meewerken aan het voorkomen van grote schulden. We hopen dat we mensen weer wat grip op hun leven kunnen geven. Dat geeft minder stress en verbetert de gezondheid op de lange termijn”.