Minder bijstandsuitkeringen, Arnhemmers duurzaam aan het werk

Minder bijstandsuitkeringen, Arnhemmers duurzaam aan het werk

9 februari 2022 Uit Door admin

94 procent blijft minimaal een jaar uit de uitkering
Het aantal Arnhemse inwoners dat een uitkering krijgt, blijft dalen. Steeds meer mensen vinden werk. Van alle Arnhemmers die van een uitkering naar een baan gingen, is 94 procent een jaar later nog steeds niet afhankelijk van een uitkering. Daarnaast stijgt het aantal Arnhemmers dat stappen in die richting zet, bijvoorbeeld via Activerend Werk of via Scalabor. Deze cijfers staan in de bestuursrapportage Doorbraak naar Werk, die het college vandaag naar de gemeenteraad stuurde. Het is de laatste rapportage van deze bestuursperiode, waarin volop werd ingezet op het aan het werk helpen van Arnhemmers. Want werk hebben is meer dan alleen salaris ontvangen. Het is meedoen, meetellen en gemist worden als je er niet bent. Investeringen in een gebiedsgerichte aanpak, een meer persoonlijke benadering en een intensievere samenwerking met de ketenpartners, werpen hun vruchten af.

Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers is voorzichtig optimistisch over de ontwikkelingen: ‚ÄĚWe volgen nu consequent de landelijke lijn. Dat was een duidelijke ambitie die we hadden, want het is jarenlang niet zo geweest. En elke maand realiseren we nog extra uitstroom, bovenop die landelijke lijn. Dat is echt goed nieuws. Zeker omdat de coronacrisis veel onzekerheid bij bedrijven teweegbracht. Tegelijkertijd moeten we de langetermijneffecten van de coronacrisis scherp in de gaten houden. Mensen die langere al langere tijd moeilijk aan werk komen, worden eerder door de crisis geraakt en juist bij die groep hebben we nog een behoorlijke opgave.‚ÄĚ

Op koers
Op 31 december 2021 hadden 7242 Arnhemmers een uitkering. Een jaar eerder waren dat er rond de 7700. Sinds 2020 helpen we meer mensen aan het werk dan het landelijk gemiddelde. Uit een benchmark blijkt dat per 31 december 2021 in Arnhem 181 mensen meer uit de bijstand zijn uitgestroomd dan in vergelijkbare gemeenten. De Arnhemse ambitie was stevig, maar de stad ligt goed op koers. De instroom in de bijstand, in absolute aantallen, is ongeveer 90 mensen per maand. De uitstroom fluctueert per maand, maar is gemiddeld hoger dan de instroom.

Armoede en schulddienstverlening
Het college spande zich op verschillende manieren in om te zorgen dat Arnhemmers, in financi√ęle zin, zelfredzaam worden en blijven. De vijf nieuw geopende Goed Geregeld Arnhem Loketten, deelname aan de Kwikstart-app met financi√ęle informatie voor jongeren die 18 jaar worden en de campagne ‚ÄėGeldzorgen, samen komen we eruit‚Äô zijn daar voorbeelden van. Het aantal huishoudens dat langdurig van een laag inkomen moet rondkomen, nam desondanks licht toe. Voor het college is dit aanleiding om in 2022 een gebiedsmonitor Sociaal Domein te ontwikkelen. Deze is bedoeld om per gebied meer inzicht krijgen in het verband tussen zorg, werk, inkomen en armoede. Met die informatie kunnen maatregelen om armoede te voorkomen of te verhelpen, gerichter worden ingezet. In 2021 werden 982 Arnhemmers met schulden door de gemeente geholpen. Dat doet de gemeente niet alleen, maar ook met partners als Oprecht en Goed Geregeld Arnhem. Daarnaast meldden 638 inwoners zich als slachtoffer van de kinderopvang toeslagaffaire, waarvan 288 met daadwerkelijke hupvragen. De Gelrepas werd ondanks corona beter gebruikt dan voorgaande jaren.