Miljoeneninvestering in lokale economie. College presenteert Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis

Miljoeneninvestering in lokale economie. College presenteert Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis

8 juli 2020 Uit Door admin

Fors investeren. Daarmee wil de gemeente Arnhem de stad een fikse steun in de rug geven om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Een pakket aan investeringen van ruim ā‚¬19 miljoen euro in sectoren die getroffen zijn en in de bedrijven en mensen die veel geleden hebben onder de crisis. Dat maakte het college van B&W dinsdag bekend. Het is een extra miljoenenimpuls die zichzelf versterkt en effect heeft op verschillende beleidsterreinen.

Tegen de stroom in investeren in grote transities
Arnhem investeert daar waar het bijdraagt aan grote transities en de opgaven die daarbij horen, zoals de energietransitie, duurzame mobiliteit, circulaire economie en klimaatadaptatie. Daarmee zorgen we lokaal voor werkgelegenheid en extra bedrijvigheid. Wethouder Ronald Paping: ‘In tijden van crisis blijven dit soort investeringen vaak achter. Door juist nu te investeren zorgen we tegen de stroom in voor een lokaal positief economisch effect.’ Door cofinanciering en samenwerking met regio, provincie en Rijk kunnen de investeringen nog eens met een veelvoud oplopen. De herstelagenda kent vier pijlers: anticyclisch investeren, investeren in een sociaal sterkte stad, investeren in een leefbare en groene stad en versterken en vernieuwen. Met als doel om de stad te versterken en zo goed mogelijk uit de crisis te komen.

Versterken lokale economie
Corona heeft grote gevolgen voor Arnhem en haar inwoners. Het consumentenvertrouwen daalt, net als het ondernemersvertrouwen. Bijna de helft van de ondernemers verwacht dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt als de coronacrisis langer dan een halfjaar aanhoudt. Sommige ondernemers raakten hun bedrijf al kwijt. De werkloosheid stijgt en het aantal bijstandsaanvragen neemt toe. Dit herstel- en versterkingsplan moet juist bijdragen aan versterking van de lokale economie om de te verwachten negatieve effecten tegen te gaan en kwetsbare groepen te beschermen.

Meer dan 100 maatregelen al genomen
‘Vanaf het begin van de crisis hebben we meer dan 100 maatregelen genomen om de gevolgen van corona te bestrijden en verzachten’, zegt Paping. ‘Zoals laptops voor kinderen en meer ruimte voor horecaterrassen. Maar al die maatregelen zijn op lange termijn niet genoeg. We willen zekerheid en duidelijkheid bieden. Daarom kiezen we ervoor om juist nu te investeren in de kracht van onze stad.’

Veelvoud aan investeringen door impuls gemeente
Arnhem trekt ruim ā‚¬ 5 miljoen uit voor ‘anticyclische investeringen’. Dat betekent dat we in een tijd van recessie investeren. Investeringen die al gepland stonden, worden naar voren gehaald en we stimuleren ontwikkelingen door er nu geld in te steken. Het gaat om zogenoemde kapitaallasten, die een veelvoud aan investeringen mogelijk maken. We kiezen ervoor om daar te investeren waar de impact het grootst is, maar ook daar waar we bestaande transities en de unieke kansen van Arnhem verder kunnen versterken. Zo ondersteunen we de economie en creĆ«ren we extra banen. Zo wil de gemeente de woningbouw in Schuytgraaf versnellen, het Croydonplein in Kronenburg en de omgeving Ir. J.P. van Muijlwijkstraat vergroenen, en wordt er geĆÆnvesteerd in duurzame mobiliteithubs.

Arnhemmers aan het werk houden en schulden voorkomen
Ruim ā‚¬ 8 miljoen is bestemd voor een sociaal sterke stad. Voor een groot deel betekent dit dat we ons gaan inzetten om mensen te helpen werk te houden of te krijgen. Zo kunnen mensen die hun baan zijn verloren door de coronacrisis extra ondersteuning (omscholing, begeleiding, coaching) krijgen. Ook creĆ«ren we als gemeente extra banen door de investeringen die worden gedaan. We zetten extra in op voorkomen van schulden bij inwoners die het financieel moeilijk hebben en geven gezinnen in langdurige armoede extra compensatie.

Geld naar leefomgeving en innovatie
In een tijd van crisis is een gezonde leefomgeving van belang. Daarom trekken we ruim ā‚¬ 3 miljoen uit voor een leefbare en groene stad. We pakken probleemgebieden aan maar letten ook extra op de veiligheid in onze stad door in te zetten op de aanpak van ondermijning. ā‚¬ 2,7 miljoen gaan naar innovatie en vernieuwing, zoals het Energy Innovatieprogramma en het Innovatielab. Dat draagt bij aan de economische kracht en de toekomst van de stad.

De Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis wordt na vaststelling door de gemeenteraad verwerkt in de Begroting 2021-2024.

 

Afbeelding van Steve Buissinne via Pixabay