Milieuwinst door herinrichting Roermondsplein en omgeving

Milieuwinst door herinrichting Roermondsplein en omgeving

6 maart 2018 Uit Door admin

Arnhem – deze week zijn de werkzaamheden begonnen om de Arnhemse centrumring te verbeteren. Dat gebeurt door het weghalen van een overbodige lus in die centrumring. Naast het feit dat automobilisten hierdoor sneller op hun bestemming zijn, zorgt de aanpassing voor een afname van zo’n 1525 voertuigkilometers per dag in dat gebied. Minder asfalt betekent bovendien meer ruimte voor andere functies.

De vermindering van het aantal kilometers, in combinatie met betere doorstroming op de kruispunten, levert een CO2 reductie van in totaal 118 ton per jaar op. Naast het inkorten van de centrumring wordt ook de rijbaan richting Oosterbeek verplaatst. Deze komt naast de rijbaan vanuit Oosterbeek te liggen. Ook langs de Oude Kraan ontstaat daardoor veel extra ruimte.

Ruimte vrijspelen
Verantwoordelijk wethouder Elfrink gaf het startschot voor de werkzaamheden: “Deze aanpassing scheelt de automobilist drie bochten. Op jaarbasis een enorme hoeveelheid kilometers minder. Dat is wel zo fijn voor de mensen in de omgeving. Bijkomend voordeel is, dat we de ruimte vrijspelen waar we mooie dingen kunnen doen. Voor de stad, voor de mens en voor de natuur. Ik ben blij dat we, vooruitlopend op andere plannen voor het gebied, dit alvast aanpakken.”

Voorbereidingen
De voorbereidende werkzaamheden, zoals het verplaatsen van kabels en leidingen, het opschuiven van een fietspad en het aanleggen van een keerlus, worden gedaan in maart en april. Verder binnenkort 35 bomen gekapt. Ter compensatie worden op een andere plek in het gebied nieuwe bomen geplant. De stammen van de bomen die gekapt worden, krijgen overigens ook een nieuw leven ergens in het gebied. Bijvoorbeeld door er een bank of speelobject van te maken.

Verkeer
Verkeer ondervindt beperkt overlast van de voorbereidingen. Het weghalen van de overbodige lus en het verleggen van de rijrichting Oosterbeek gebeurt in de zomer.