Middeleeuws concept voor lokale voedselvoorziening in nieuw jasje

Middeleeuws concept voor lokale voedselvoorziening in nieuw jasje

3 april 2020 Uit Door admin

Onderzoek naar mogelijkheden voor moderne ‘marke’ in grensgebied Arnhem en Renkum

De stadsrand tussen Arnhem en Oosterbeek wordt een plek waar lokaal voedsel gezamenlijk wordt geproduceerd, verwerkt en verkocht. Een oud idee in een innovatief jasje. Om dit idee verder uit te werken, hebben vier voedselproducenten, een studio voor landschapsarchitectuur en de gemeenten Arnhem en Renkum de handen ineengeslagen.

De vier voedselproducenten zijn Hoeve Klein MariĆ«ndaal, Rosanderund, Henkā€™s Pluktuin en Wijngoed MariĆ«ndaal. Zij werken nu al in dit gebied, dat zich uitstrekt van Landgoed MariĆ«ndaal tot de Rosandepolder. Samen met Le Far West landschapsarchitecten en de gemeenten Arnhem en Renkum werken zij aan het realiseren van een ‘moderne marke’. De oorspronkelijke marke, ook wel boermarke genaamd, is een middeleeuws collectief van grotere boeren die gezamenlijk het beheer en gebruik van hun gronden regelden.

Lokaal geteeld, verwerkt en geconsumeerd De moderne marke is een voortzetting van dit idee, waarbij alle gronden ā€“ van tuin en openbare ruimte tot akker- en weiland ā€“ collectief in beheer worden genomen voor de productie, verwerking, distributie en afzet van voedsel. Lokaal geteeld, lokaal verwerkt en lokaal geconsumeerd.
Sterker landschap Het wordt een plek waar mensen met elkaar en voor elkaar gewassen telen en oogsten, en vee houden. Een plek waar de buitenruimte optimaal wordt benut om voedsel te produceren, onderling verbonden door een padenstructuur die zowel distributie als beleving van voedsel mogelijk maakt. Dat alles op zo’n manier dat het landschap er sterker van wordt en de biodiversiteit toeneemt.

Woningbouw Naast dit initiatief zijn in het gebied ook plannen gemaakt voor wonen en werken, zoals bij de herontwikkeling van de voormalige KEMA-terreinen De Brink en De Hes. Voor De Hes heeft investeerder en ontwikkelaar Amvest samen met de gemeente Arnhem en Renkum en omwonenden een gebiedsconcept opgesteld met enkele honderden woningen, werkgebouwen en culturele en maatschappelijke voorzieningen. Door de woon- en werkgebouwen te concentreren in compacte nederzettingen blijft het bijzondere landschap van De Hes behouden, krijgt de Slijpbeek alle ruimte en komen er paden naar de omgeving.

Samen werken aan landschap en voedsel De samenwerking is van start gegaan onder de titel ā€˜Moderne Marke Slijpbeekā€™ en met steun van de Europese Unie en de Provincie Gelderland. Voor dit project is namelijk een POP3 subsidie verkregen, die een bijdrage levert aan het versterken van de samenwerking, visie- en planvorming en de uitvoering van concrete experimenten. Het consortium onder leiding van de gemeente Arnhem maakt gebruik van deskundige partijen (waaronder Wageningen UR, Hogeschool Van Hall Larenstein en Le Far West landschapsarchitecten) om in twee jaar het project uit te voeren.

Afbeelding van Deborah Breen Whiting via Pixabay