Meer dan honderd maatregelen voor een bereikbare en groene stad

Meer dan honderd maatregelen voor een bereikbare en groene stad

15 april 2024 Uit Door admin

Duurzaam Mobiliteitsplan Arnhem

Een aantrekkelijker openbaar vervoer, met meer en betere busverbindingen. Meer snelle fietsroutes, zodat de fiets een goed alternatief wordt voor de auto bij korte ritten. 30 km per uur als standaard maximumsnelheid voor de meeste wegen en straten. Dit staat in het duurzaam mobiliteitsplan, dat het college van Burgemeester en Wethouders deze week naar de raad stuurt. Meer dan honderd maatregelen die we de komende jaren willen nemen voor een bereikbare, gezonde en groene stad.

Op oude foto’s kun je het nog goed zien. Je kon met de auto vrijwel overal in Arnhem komen, zelfs midden in het centrum. Inmiddels is er veel veranderd. Nu is de stad veel groter en is het winkelgebied alleen voor voetgangers.

Bereikbaar, gezond en groen

‘Arnhem groeit, er komen meer huizen, banen, bedrijven en mensen bij. Kijk bijvoorbeeld naar de plannen voor Rijnpark die we net gepresenteerd hebben. Dat betekent ook meer verkeer’, legt wethouder mobiliteit Nermina Kundić uit. ‘Om Arnhem bereikbaar, gezond en groen te houden, moeten we actie ondernemen. Lopen, fietsen en het openbaar vervoer worden belangrijker, terwijl de stad bereikbaar moet blijven met de auto. Want we streven naar prettige wijken met ruimte voor ontmoeting, beweging en groen, met minder verkeersoverlast en minder auto’s op straat.’

Maatregelen

In het plan is onder meer opgenomen dat er nieuwe fietspaden komen, zodat de stad veel beter bereikbaar wordt met de (elektrische) fiets. Maar ook meer busbanen en nieuwe busroutes, zodat de bus een goed alternatief wordt om van en naar Arnhem, maar ook binnen de stad te reizen. Verkeerslichten worden zoveel mogelijk zo afgesteld dat fietsers en voetgangers minder hoeven te wachten. Er komen meer en betere fietsenstallingen, meer mobiliteitshubs en meer deelvervoer. Daardoor wordt het steeds makkelijker en aantrekkelijker om op een schone manier te reizen. Het aantal auto’s in de binnenstad – zoals het doorgaand verkeer over de singels – wordt teruggedrongen en de milieuzone wordt gehandhaafd en indien mogelijk strenger gemaakt. Ook komt er in een groter deel van Arnhem parkeerregulering om zo parkeeroverlast te verminderen, en om te voorkomen dat er parkeeroverlast ontstaat door nieuwe gebiedsontwikkelingen.

Uitdaging met dilemma’s

Grote ambities, en ook grote uitdagingen, met vele dilemma’s, realiseert Kundić zich. ‘Je verandert immers niet zomaar welk vervoermiddel Arnhemmers gebruiken. Of hoe spullen in de stad worden vervoerd. Dat is een ingewikkelde puzzel. Iedereen heeft verschillende wensen en belangen die we in ogenschouw moeten nemen. Buiten kijf staat dat al deze maatregelen de stad schoner en gezonder maken, maar ook veel veiliger. Terwijl we niets inleveren op bereikbaarheid. Want we blijven gastvrij voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers.’

Meedenken

Bij de totstandkoming van het duurzaam mobiliteitsplan zijn inwoners, ondernemers, belangengroepen en bezoekers volop betrokken en hebben mee kunnen denken. Op bewonersbijeenkomsten, bij expertsessies, in de historische trolleybus, via een enquête. Kundić: ‘Dat is echt essentieel. De bereikbaarheid van Arnhem is immers iets dat ons allemaal aangaat en waar we allemaal mee te maken hebben.’

Wethouder duurzame mobiliteit Nermina Kundić: ‘Om Arnhem bereikbaar, gezond en groen te houden, moeten we actie ondernemen. Lopen, fietsen en het openbaar vervoer worden belangrijker, terwijl de stad bereikbaar moet blijven met de auto.’
In het Duurzaam Mobiliteitsplan krijgen voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer voorrang.
Arnhem groeit, er komen meer huizen, banen, bedrijven en mensen bij. Zonder maatregelen wordt de stad onbereikbaar.

Foto’s: gemeente Arnhem