Maarten van Riet ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Maarten van Riet ontvangt Koninklijke Onderscheiding

14 december 2020 Uit Door admin

Maarten van Riet, die na 41 jaar in de elektrotechnieksector met pensioen gaat, werd van de week verrast door burgemeester Ahmed Marcouch met het heuglijk bericht dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hem te benoemen tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Van Riet ontving de onderscheiding voor zijn jarenlange en betekenisvolle inzet voor de elektrotechnieksector.

Ambassadeur voor de techniek
Van Riet werkt sinds 1979 bij Alliander en diens rechtsvoorgangers, sinds 2000 in de functie van strategieconsultant. Hier kwam hij tot meerdere innovatieve oplossingen voor elektriciteitsnetten. Deze leidden stuk voor stuk tot (inter)nationale richtlijnen, slimmere en stabielere netten en lagere kosten. Ook droeg hij bij aan de ontwikkeling van duurzame en alternatieve elektriciteitsbronnen. Met zijn bijdrage heeft hij het aanzien van Nederland in de elektrotechnieksector internationaal vergroot.

‘Mentor van onze toekomst’
Van Riet zette zich ook vol overtuiging in voor nieuwe generaties in de elektrotechniek. Als mentor begeleidde hij circa veertig promovendi en honderdvijftig ingenieurs bij hun afstudeeronderzoek. Zo werkte hij mee aan een groter aanbod van elektrotechnici, waar juist op dit moment zo’n groot tekort aan is. Maarten van Riet is daarnaast een ware ambassadeur voor technische opleidingen en spreekt veel op informatiedagen van technische universiteiten en scholen. Menig student kiest dankzij Maarten van Riet voor een technische studie.

Burgemeester Ahmed Marcouch: ‘Maarten van Riet is zo’n Arnhemmer die binnen Alliander de deur wagenwijd open zette voor jonge mensen. Als bezielende mentor stak hij keer op keer zijn aanmoedigende hand uit waarmee hij vele jongeren – tot aan promovendi toe – de kans bood om verder uit te groeien tot krachtige toekomstmakers. Daar ben ik bijzonder trots op, net als op zijn grote bijdrage aan de techniek en energiesector, want die is onmiskenbaar groot voor onze samenleving.’

Vanwege de coronamaatregelen vond de uitreiking plaats in zeer kleine kring. Belangstellenden konden meekijken via een liveverbinding.