Loket Geldzaken en ondernemers blijft, proef geslaagd

Loket Geldzaken en ondernemers blijft, proef geslaagd

27 januari 2022 Uit Door admin

Op 1 juli 2020 ging het loket Geldzaken en Ondernemers in Arnhem van start. Het was een pilotproject met als doel om ondernemers die privé aansprakelijk zijn voor hun schulden, te helpen met informatie, financieel advies en schuldhulp. Tot nu toe zijn 370 ondernemers geholpen. Uit een evaluatie blijkt dat loket Geldzaken en Ondernemers wordt gewaardeerd en voorziet in een behoefte. Het college heeft dan ook besloten deze service structureel voort te zetten. In het loket wordt samengewerkt met onder andere: Over Rood (coaching en begeleiding), Zuidweg en Partners (schuldregelingsorganisatie), PLANgroep, de sociale wijkteams en Bureau Zelfstandigen. Voorheen konden ondernemers met geldzorgen via de gemeente alleen bij Bureau Zelfstandigen terecht.

Met het loket Geldzaken en Ondernemers is een duidelijk aanbod gecreĂ«erd met informatie & advies, coaching & begeleiding en schuldhulpverlening. Wethouder schulddienstverlening, Martien Louwers: “Voor ondernemers met geldzorgen bestond nog geen eenduidige, complete aanpak. De hulp die de gemeente nu biedt is veelzijdig en ondernemers hoeven er vanzelfsprekend niet voor te betalen. Het is een gemeentelijke taak. We blijken met dit loket echt een bredere en grotere doelgroep van ondernemers te bereiken dan voorheen. Niet alleen tijdens de coronacrisis, maar ook daarna willen we er als gemeente zijn voor iedereen die kampt met financiĂ«le vragen of problemen.”

Financiën op orde
Voor de evaluatie is uitgegaan van de cijfers van 1 juli 2020 tot 1 november 2021. In die periode waren er 331 hulpvragen, veelal uit de branches dienstverlening en horeca. Bij 100 ondernemers kon de hulpvraag binnen het loket worden opgelost, of heeft de ondernemer bruikbare informatie ontvangen om zelf verder te kunnen. Verder meldden zich veel ondernemers die begeleiding nodig hebben in het op orde krijgen van hun financiën. Met 88 ondernemers is hiervoor een coachingstraject opgestart bij Over Rood. Er zijn 18 ondernemers aangemeld bij Zuidweg voor het oplossen van schulden. Andere ondernemers zijn op verschillende manieren geadviseerd over een vervolgtraject.

Uit een kleine steekproef blijkt dat ondernemers zich door of via het loket geholpen voelen en het contact als prettig ervaren. Wel geven zij aan dat er nog meer bekendheid aan het loket mag worden gegeven. Uit de evaluatie bleek overigens ook dat veel van de problemen al voor de coronacrisis bestonden. Dat sterkt het college in de overtuiging dat het loket ook na corona bestaansrecht heeft.

Van bedrijven weten
De gemeente zette al eerder in op een gemeentebrede dienstverlening voor ondernemers via Van Bedrijven Weten. Loket Geldzaken en Ondernemen is daar een onderdeel van. Via ondernemen@arnhem.nl kunnen ondernemers de gemeente benaderen zowel voor Geldzaken en Ondernemen als voor vragen over bijvoorbeeld de coronamaatregelen (het 1,5 meterloket) of de voucherregeling voor zelfstandigen. Wethouder Economische zaken Jan van Dellen: ‘’We vinden het belangrijk dat Arnhemse ondernemers zich optimaal kunnen focussen op ondernemen en met vragen terecht kunnen bij Ă©Ă©n overkoepelend loket. Het loket heeft tijdens de coronapandemie haar meerwaarde laten zien. Er zijn ontzettend veel ondernemers geholpen. Laten we hopen dat ondernemend Arnhem weer volledig aan de slag mag gaan en ons loket hen te allen tijde kan ondersteunen’’.