Kleurrijk kunstwerk ‘Stille Strijd’ schreeuwt om aandacht voor zelfdoding onder jongeren

Kleurrijk kunstwerk ‘Stille Strijd’ schreeuwt om aandacht voor zelfdoding onder jongeren

10 november 2023 Uit Door admin

Van 13 november tot en met 4 december staat het beeld ‘Stille Strijd’ op het Velperplein in Arnhem. Het beeld van een in elkaar gedoken jongere staat symbool voor de innerlijke strijd die veel depressieve jongeren voeren. Het beeld is van verre zichtbaar door zijn grote afmeting van zo’n 2,5 meter hoog en 4 meter lang en zijn felle, gele kleur. Het ‘bezoek’ van Stille Strijd aan Arnhem is de opmars naar een campagne voor zelfmoordpreventie van de gemeente Arnhem. Die start op 27 november en is gericht op jongeren en hun directe omgeving.

Taboe doorbreken

Wethouder publieke gezondheid Maurits van de Geijn vindt deze aandacht een goede zaak: ‘Zelfdoding is doodsoorzaak nummer één bij jongeren onder 30 jaar. Eén op de drie jongeren die overlijden, komt om het leven door zelfdoding. En het zijn twee keer zoveel jongens als meisjes. Daar móeten we iets aan doen. Sinds corona hebben steeds meer jongeren het moeilijk. Ze voelen zich eenzaam, niet gehoord of gezien en vinden het lastig om daar zelf uit te komen. Ik hoop van harte dat dit kunstwerk aanleiding is om met jongeren in gesprek te gaan en dat het taboe op zelfdoding stukje bij beetje wordt afgebroken.’

Schreeuw om aandacht

Stille Strijd is een initiatief van kunstenares Saskia Stolz van het Power of Art House. ‘Er rust een behoorlijk taboe op depressie, terwijl erover praten juist zo belangrijk is om het isolement te doorbreken. Dit beeld schreeuwt om aandacht.’ Stolz sprak een tiental jongeren die in het verleden één of meerdere suïcidepogingen deden. ‘Veel van deze jongeren gaven aan dat ze het moeilijk vonden om met hun omgeving – met name vrienden, klasgenoten en docenten – te praten over hun depressieve gevoelens. Terwijl erover praten juist zo belangrijk is. Vaak heeft de omgeving helemaal niet in de gaten dat het mentaal niet goed gaat met iemand. Het taboe op het thema veroorzaakt eenzaamheid en onbegrip.’ Een aantal van deze verhalen is te lezen op de website www.stillestrijd.com.

Campagne gericht op jongeren en hun omgeving

In Arnhem besteden we regelmatig aandacht aan zelfmoordpreventie. Bijvoorbeeld tijdens de Wereld Suïcide Preventie Week. Toen werd het Centrum voor Levensvragen en Suïcidepreventie, D3de Verdieping, geopend, was er een Walk into the Light-wandeling bij zonsopkomst en heeft RijnIJssel (mbo) samen met jongerenorganisaties in winkelcentra jongeren en hun omgeving actief benaderd en over dit onderwerp gesproken. Eind november starten we een campagne, met daarin centraal het verhaal van een jongere die is gaan praten over diens donkere gedachten met een volwassene en zo weer hoop heeft gekregen. Een heel herkenbaar verhaal dat hopelijk uitnodigt tot nóg meer gesprekken over dit onderwerp. De verhalen delen we op plekken waar jongeren zijn en komen: via social media, offline en online. Ook via het suïcidepreventienetwerk in Arnhem, een landelijk netwerk van hulpverleners, hulpvragers en hun naasten.

Op 17 november is er ’s avonds een ‘lichtjestocht’, bedoeld voor nabestaanden van mensen die suïcide hebben gepleegd, voor de naasten van mensen die suïcidaal zijn en verder voor iedereen die zich betrokken voelt bij dit thema. Die start om 19.30 uur bij Rozet en lopen dan met lichtjes naar het beeld ‘Stille strijd’, op het Velperplein. Stille Strijd werd op 12 juli op het Museumplein in Amsterdam gelanceerd en heeft inmiddels ook in Leiden, Haarlem, Maastricht, Utrecht, Breda en Rotterdam gestaan. Na het bezoek aan Arnhem zal het beeld onder meer Alpen aan de Rijn, Zaandam, Groningen, Sneek en Amersfoort aan doen.

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Foto: Stille Strijd eerder dit jaar in Leiden (foto: Bastiaan Musscher).