Hoge Koninklijke Onderscheiding voor Arnhemmer Van der Ven: ‘De vrijwillige hulp van sterke schouders stuwt ons op’

Hoge Koninklijke Onderscheiding voor Arnhemmer Van der Ven: ‘De vrijwillige hulp van sterke schouders stuwt ons op’

3 juli 2020 Uit Door admin

Hans van der Ven (66) heeft vandaag een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst mogen nemen. Burgemeester Ahmed Marcouch mocht Van der Ven mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hem te benoemen tot Officier in de Orde van OranjeNassau.

Van der Ven heeft een imposante zakelijke carrière. Onder meer was hij Chairman en CEO van Hille & Müller, een dochteronderneming van de Koninklijke Hoogovens Groep, en later ging hij aan de slag als executive director bij MerweOord B.V, de investeringsmaatschappij van Van Oord N.V.. Deze werkzaamheden combineerde hij met een grote maatschappelijke inzet. Zijn grote aantal nevenfuncties getuigen van persoonlijke bijzondere verdiensten en een bijzondere waarde voor de samenleving.

Vanuit de Ondernemingskamer staat de heer Van der Ven ondernemingen bij die in nood verkeren. Onder meer is hij actief als voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Witteveen+Bos en voorzitter bij goededoelenstichting DOB TREE. Als lid van de Raad van Toezicht betekende hij veel voor het Van Gogh Museum, Geldersch Landschap & Kastelen en Museum Catharijneconvent. Dit geldt ook voor Stichting Sparrenberg die zich bezighoudt met ontwikkelingsprojecten.

Burgemeester Ahmed Marcouch: ‘ Wanneer sterke schouders zich bekommeren, ontstaat perspectief. Hun aandacht, en vrijwillige en belangeloze hulp, stuwt op. Dit geldt ook voor de inzet van de heer Van der Ven. Daar mogen wij ons gelukkig mee prijzen, net als de inzet van onze 40.000 Arnhemse vrijwilligers. Want zonder hen zou Arnhem een andere stad zijn.’ Marcouch vervolgt: ‘Ook deze Arnhemmers verdienen een Koninklijke Onderscheiding. Kent u iemand die ook deze erkenning verdient? Meer informatie over een Koninklijke Onderscheiding staat op: www.arnhem.nl/koninklijke-onderscheidingen.’

Nevenfuncties de heer Van der Ven

Onbezoldigd
2002 – 2008 Penningmeester Raad van Toezicht Van Gogh Museum.
In zijn twee termijnen is de financiële positie van het museum duidelijk
verbeterd en zijn de externe afhankelijkheden verminderd.
2004 – 2017 Voorzitter van de Stichting Sparrenberg
De stichting heeft als primair doel het opzetten en ondersteunen van
projecten in ontwikkelingslanden. Het stichtingsbestuur koos als focus
projecten in Guatemala. De stichting werkte nauw samen met Stichting
Solidaridad.
2005 – 2012 Lid Raad van Toezicht St. Geldersch Landschap en Kasteelen.
Betrokkene maakte tevens deel uit van de financiële auditcommissie.
2010 – 2018 Voorzitter Raad van Toezicht Museum Catharijneconvent
Betrokkene heeft door o.a. gebruik te maken van zijn netwerk voor het
museum een groot aantal externe financiële donaties weten te genereren,
zodat unieke projecten konden worden gerealiseerd.
2015 – heden Voorzitter Stichting DOB TREE
de goededoelenstichting zet zich m.n. in voor de vermindering van
armoede in Oost-Afrika en Indonesië

Bezoldigd
2007 – heden Tijdelijk directeur/commissaris vanuit de Ondernemingskamer
2011 – 2019 Voorzitter Raad van Commissarissen van Pendrecht en Cortgene B.V.
2015 – heden Commissaris van Vostermans Companies
2015 – heden Bestuurslid van Ewals Cargo Care
2016 – heden Voorzitter van de raad van commissarissen van Witteveen+Bos
2016 – heden Bestuurslid en voorzitter van de Stichting Leonum
2017 – heden Voorzitter van Ambrig B.V.