Hoe komt het nieuwe Willemsplein er uit te zien?

Hoe komt het nieuwe Willemsplein er uit te zien?

24 februari 2023 Uit Door admin

De komende jaren gaat het Willemsplein helemaal op de schop. Het busstation, maar ook de
wegen, fietspaden en het voetgangersgebied worden opnieuw ingericht. Ook de verbinding van
het plein met Arnhem Centraal, de Korenmarkt en het Gele Rijdersplein krijgt een
kwaliteitsimpuls. De gemeente is benieuwd naar de wensen van inwoners, ondernemers en
bezoekers.

Groene oase
Ooit lag het Willemsplein aan de rand van de stad en stond op die plaats een bastion als onderdeel
van de stadsverdediging. Later werd het onderdeel van de singels rond de stad en was het plein echt
een groene oase. Dat bleef het tot de jaren zestig, toen het plein een belangrijke verbinding werd voor
het autoverkeer en de stadsbussen. Toen verdween ook het meeste groen van het plein in ruil voor
asfalt en steen. Tegenwoordig is het plein volledig versteend en is het een drukke verkeersader voor
zowel bus, auto, fiets en voetganger.

Veel verkeer
De huidige inrichting van het Willemsplein kan de vele verkeerstromen nauwelijks meer aan. Bussen
lopen er vertraging op. Het autoverkeer loopt er regelmatig vast en voor de vele voetgangers en
fietsers is nauwelijks genoeg ruimte. Ook is er weinig groen en verkoeling op het plein. Het
Willemsplein heeft een kwaliteitsimpuls nodig die ervoor zorgt dat het verkeer weer soepel verloopt Ă©n
waardoor het groener en mooier wordt dan nu het geval is.

Wat vinden Arnhemmers ervan?
Wethouder mobiliteit Nermina Kundić: ‘Het is echt nodig dat we dit drukke verkeersplein aanpakken.
De stad blijft immers groeien. Willen we Arnhem gastvrij en bereikbaar houden, dan moeten we aan
de slag, bijvoorbeeld met het Willemsplein. We willen graag weten wat Arnhemmers daarvan vinden.
Niet alleen partijen als de provincie, busmaatschappijen en diverse belangenorganisaties. We willen
vooral wensen van inwoners en reizigers weten. En de ondernemers. Zij gaan immers vooral van het
plein gebruik maken.’ Om die wensen in beeld te krijgen organiseert de gemeente verschillende
gesprekken met partners en belangengroepen. Ook komt er op het Willemsplein een stand waar
belangstellenden kunnen reageren op onderdelen zoals de fiets- en voetgangersoversteek, het
busstation, de fietsroutes, de fietsenstalling en schaduwplekken.

Van schetsontwerp naar realisatie
De gemeente bekijkt op welke manier alle inbreng in het ontwerp verwerkt kan worden. Het resultaat
is dus een ‘voorkeursvariant’ waarin naast de input van de verschillende partijen zoals
busmaatschappij, provincie, ook de reacties van de belangstellenden verwerkt zijn. Deze
voorkeursvariant wordt uitgewerkt tot een schetsontwerp dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
De verwachting is dat dit na de zomer van 2023 is. Vervolgens wordt het schetsontwerp uitgewerkt
naar een definitief ontwerp. De herinrichting kan op zijn vroegst in 2025 van start.

foto: Gelders Archief: Mimi Turk, CC-BY-4.0 licentie.