Hinderen van hulpverleners strafbaar gesteld

Hinderen van hulpverleners strafbaar gesteld

18 december 2019 Uit Door admin

Vanaf 15 december 2019 is het hinderen van hulpverleners strafbaar gesteld. Denk 2 keer na voordat je hulpdiensten in de weg gaat lopen, van dichtbij een filmpje wilt maken of op andere wijze de hulpverlening gaat hinderen.

Artikel 426ter Wetboek van Strafrecht.
Hij die wederrechtelijk een hulpverlener gedurende de uitoefening van zijn beroep in zijn vrijheid van beweging belemmert of met een of meer anderen zich aan hem tegen zijn uitdrukkelijk verklaarde wil blijft opdringen of hem op hinderlijke wijze blijft volgen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie.