Handen op elkaar voor veilige stations en buslijnen in Arnhem

Handen op elkaar voor veilige stations en buslijnen in Arnhem

17 juni 2022 Uit Door admin

Gemeente, NS, OV-bedrijven en politie sluiten convenant

De gemeente Arnhem, NS, regionale vervoerders en politie hebben woensdag getekend voor gecoƶrdineerd veiligheidstoezicht rond zowel de vier stations voor treinen en bussen als bij de meer dan 30 buslijnen door de stad.

Dit vierjarige veiligheidsarrangement is de volgende stap sinds politie en handhavers gezamenlijk optreden met de teams voor Veiligheid en Service van Hermes/Connexxion, Arriva, Keolis en de NS. Hun zogenoemde Hyena-acties bij de stations Arnhem Centraal en Arnhem Velperpoort komen nu ook beschikbaar voor de stations Presikhaaf en Arnhem Zuid en omgeving. Het doel is om minstens vier gezamenlijke veegacties per jaar te houden.

 Versterkt toezicht

De partners in ā€˜schoon, heel en veiligā€™, waarbij ook de regionale vervoerbedrijven Breng, Keolis en Arriva zich hebben aangesloten, rekenen erop dat de samenwerking hun dagelijkse toezicht versterkt. Zij wisselen consequent informatie uit over plaats en tijd van overlast, drugshandel, (seksuele) intimidatie, vernielingen, diefstal en de andere incidenten. Daarnaast trainen de handhavers en andere medewerkers gezamenlijk de do’s en dont’s in hun omgang met slachtoffers, daders en omstanders. 

De gezamenlijke controles worden voorbereid en afgerond met operationeel overleg. Ook hun securitymanagers overleggen periodiek. Bovendien komen jaarlijks de bestuurders met de burgemeester bijeen voor strategisch beraad.

Ahmed Marcouch,ā€‹ ā€‹burgemeester van Arnhem: ā€˜Het gezamenlijke toezicht van onze handhavers, toezichthouders en politie is voor de reizigers een belangrijke boodschap. Ik vertrouw erop dat wij als Arnhemmers ook onszelf van onze beste kant laten zien voor onze medereizigers.’ 

Veiligheid meten                                                                      

Het aantal incidenten wordt geregistreerd, daarnaast wordt de veiligheid ook gemeten met de Veiligheidsscan Openbaar Vervoer (Crow), de OV Klantenbarometer (Crow) en de Stationsbelevingsmonitor (NS/Prorail). Volgens metingen heeft een eerder Lokaal Veiligheidsarrangement Almere (LVA) tot minder incidenten geleid. Het Lokale Veiligheidsarrangement Arnhem sluit aan op het landelijke ā€˜Landelijk convenant Sociale Veiligheid in het OV 2020-2025.  

Convenant LVA Arnhem