Groene ideeën voor stadsbestuur op Arnhemse Kinderklimaattop

Groene ideeën voor stadsbestuur op Arnhemse Kinderklimaattop

4 oktober 2017 Uit Door admin

Arnhem – Op vrijdag 6 oktober organiseert Natuurcentrum Arnhem, in samenwerking met de gemeente Arnhem, voor de derde keer een plaatselijke Kinderklimaattop in het Arnhemse stadhuis. In aanloop naar deze top worden basisschoolleerlingen uitgedaagd om oplossingen te bedenken voor een duurzame stad. Dit jaar staat het thema ‘water’ centraal.

Op school aan de slag met water
Water is een belangrijk en actueel thema. Als gevolg van klimaatveranderingen zijn discussies over wateroverlast, watervervuiling en waterschaarste aan de orde van de dag. Denk aan het klimaatakkoord van Parijs. Maar ook aan de ambitieuze doelstelling van de gemeente Arnhem om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Alle ideeën die bijdragen aan een duurzame toekomst zijn welkom. En zeker die van kinderen. Het doel van de top is dan ook om kinderen op een positieve manier na te laten denken over de gevolgen van klimaatverandering op hun eigen leefomgeving. Ter voorbereiding kregen alle drie deelnemende scholen de afgelopen weken een introductieles van Natuurcentrum Arnhem, waarin vragen aan bod kwamen als: hoe kunnen we zorgen dat we minder (warm) water gebruiken en dat we minder last hebben van wateroverlast bij piekbuien? Daarna zijn de leerlingen zelf in groepjes aan de slag gegaan om duurzame oplossingen te bedenken voor waterproblemen. Deze zullen tijdens de top gepresenteerd worden aan een vakjury.

De jury
Een kritische jury, bestaande uit wethouder Ine van Burgsteden en vertegenwoordigers van de waterschappen, beoordeelt de ideeën van de leerlingen op: klimaat en duurzaamheid, bijdrage aan de oplossing van het klimaatvraagstuk, originaliteit en presentatie. Het meest innovatieve idee wint. De winnaars mogen met de hele klas naar het Nederlands Watermuseum. Daarnaast wordt, voor het meest uitvoerbare idee, een geldprijs beschikbaar gesteld t.w.v. duizend euro ter realisatie van het plan.

Debat
Onderdeel van de Kinderklimaattop is ook een debat met de beslissers van de stad. Tijdens het debat kunnen de scholieren kritische vragen stellen aan wethouders, uitvoerders en vertegenwoordigers van de waterschappen.

Nieuwsgierig
Wethouder Ine van Burgsteden is blij dat er dit najaar een Kinderklimaattop is speciaal voor de regio Arnhem: “Geweldig dat kinderen hun ideeën en oplossingen met ons gaan delen tijdens deze kinderklimaattop. Het thema water spreekt me bijzonder aan. Ik ben heel nieuwsgierig welke ideeën er zijn hoe we kunnen omgaan met de toenemende hevige regenbuien en de daarmee gepaard gaande grote hoeveelheden water. Ik laat me graag inspireren op 7 oktober.”

Trots
Ook Monique Verstraten, directeur van Natuurcentrum Arnhem, vindt het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd betrokken worden bij duurzaamheidsvraagstukken: “Natuurcentrum Arnhem streeft naar een groene en duurzame samenleving waar kinderen opgroeien dichtbij de natuur. De Kinderklimaattop is een mooi voorbeeld van hoe we kinderen bewust kunnen maken van hun eigen rol in de leefomgeving en ze handvatten kunnen aanreiken om weloverwogen keuzes te maken. Het gaat tenslotte om hún toekomst. Wij zijn er dan ook trots op dit bijzondere initiatief mogelijk te maken.”