‘Gratis vergunning’ voor duurzame initiatieven

‘Gratis vergunning’ voor duurzame initiatieven

20 januari 2020 Uit Door admin

Wie in Arnhem een vergunning nodig heeft voor het isoleren van de woning, het maken van een groen dak of het realiseren van een zonneveld of windturbine(s), hoeft straks geen, of veel minder, leges te betalen. Door het laten vervallen van deze leges, oftewel de kosten die mensen moeten betalen om deze vergunning te verkrijgen, wil het college het nemen van duurzame initiatieven stimuleren. Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Zodra die ermee instemt, gaat de regeling in.

Wethouder Energie & Klimaat over het voorstel: “Met dit voorstel willen we een drempel wegnemen voor mensen die willen bijdragen aan het verduurzamen van onze samenleving. Door de kosten voor een vergunning te laten vervallen, hopen we dat mensen nog sneller bereid zijn om hun duurzame investering te doen. Op die manier dragen we allemaal een steentje bij aan de immense opgave van de energietransitie.”

Negen initiatieven In totaal stelt het college voor om bij negen duurzame initiatieven de leges volledig of grotendeels kwijt te schelden. Het gaat om de volgende initiatieven:

1. Bestaande woningen isoleren
2. Renovatie tot nul-op-de-meter-woning
3. Aanbrengen van een groen dak
4. Realiseren van een buitenunit voor een warmtepomp
5. Plaatsing van zonnecollectoren voor zonneboiler
6. Plaatsen van zonnepanelen op gevels of daken
7. Plaatsen van zonnepanelen op monumentale en beschermde stadsgezichten
8. het aanleggen van zonnevelden
9. bouwen van windturbine(s)

Voor de eerste zeven initiatieven wil het college de leges volledig kwijtschelden. Voor de zonnevelden en de windturbines wil het college de leges met 50% korten. Voor het plaatsen van zonnepanelen op monumentale en beschermede stadsgezichten gelden bovendien aanvullende voorwaarden. Zo mogen de zonnepanelen op dit type gebouwen niet zichtbaar zijn vanaf de straat.

Vergunning nodig? Via de website www.omgevingsloket.nl kan altijd worden nagegaan of er voor een (bouw)activiteit een vergunning nodig is.