Gemeenteraad Arnhem stemt in met ruimer kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen

Gemeenteraad Arnhem stemt in met ruimer kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen

11 april 2023 Uit Door admin

Meer inwoners komen in aanmerking voor kwijtschelding; nieuwe regels gelden met terugwerkende kracht ook voor 2022

Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Daarbij wordt ook gekeken naar hoeveel vermogen mensen hebben, bijvoorbeeld op hun bankrekening. Het maximale bedrag dat inwoners in Arnhem aan banksaldo mogen hebben om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt verhoogd met ongeveer € 2.000, -. Dat betekent bijvoorbeeld dat een gezin straks ongeveer € 4.000, – in plaats van € 2.000, – aan financiële middelen mag hebben. Met dit voorstel van het college van burgemeester en wethouders ging de gemeenteraad van Arnhem gisteren akkoord. De verhoging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2022.  

Verdubbeld

Arnhemmers met een laag inkomen die voor de kwijtschelding in aanmerking komen hoeven geen gemeentelijke belastingen betalen. Voor allerlei Arnhemse huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau wordt het maximale bedrag dat zij in bezit mogen hebben voor kwijtschelding nu ongeveer verdubbeld. Naar verwachting komen ongeveer 1.100 extra huishoudens in aanmerking voor de ruimere kwijtschelding.

Wethouder Bestaanszekerheid Mark Lauriks: ‘Voor de ongeveer 1100 inwoners die nu geholpen zijn door meer kwijtschelding van gemeentelijke belastingen betekent dit dat zij iets meer geld op hun rekening mogen hebben om tegenslagen op te vangen, zoals een reparatie, ziekte of onverwachte hoge rekeningen. Fijn dat we deze inwoners zo meer de ruimte geven en minder stress om geld.’

Meest ruime mogelijkheid 

Met deze verruiming maakt de gemeente Arnhem weer maximaal gebruik van de landelijke mogelijkheden (regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden). Eind september 2022 is er voor gemeenten een nieuwe mogelijkheid gekomen om het bedrag aan vrij te laten financiële middelen voor om te hogen tot maximaal € 2.000, -. Dat heeft zich vertaald in het raadsvoorstel dat nu is aangenomen. Mark Lauriks: “Met deze verhoging kiest de raad van Arnhem ervoor om zo ruimhartig mogelijk om te gaan met de mogelijkheden die wij landelijk krijgen. Arnhem heeft weer het meest ruime kwijtscheldingsbeleid.”

Inwoners kunnen voor meer informatie over kwijtschelding onder meer terecht op https://www.arnhem.nl/kwijtschelding.