Gemeente wil pilot met extra standplaatsen op woonwagenkampen

Gemeente wil pilot met extra standplaatsen op woonwagenkampen

3 juli 2020 Uit Door admin

De gemeente wil binnen enkele jaren extra standplaatsen voor woonwagens realiseren. Dat staat in het plan van aanpak dat het college van B&W naar de raad heeft gestuurd. Zo komt de gemeente tegemoet aan de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek, dat in 2019 werd gepresenteerd. Daaruit bleek dat er in Arnhem behoefte is aan meer standplaatsen voor woonwagens. Bij het plan van aanpak heeft de gemeente samengewerkt met de Huurdersvereniging Woonwagenbewoners Arnhem en woningcorporaties Vivare,Volkshuisvesting en Portaal, de eigenaren van de meeste standplaatsen.

Kansrijke locaties
Het college wil als pilot op korte termijn extra standplaatsen realiseren met eventueel huurwagens. Uitbreiding van het woonwagenkamp op de Bethani├źnstraat ligt voor de hand, omdat door de sanering van de grondwal er extra ruimte voor woonwagens ontstaat. De raad heeft voor uitbreiding van de locatie Bethani├źnstraat al geld beschikbaar gesteld. Daarnaast wil de gemeente ook op een andere locatie aan de slag met uitbreiding van het aantal standplaatsen. Het bestaande woonwagenkamp aan de Frieslandsingel of aan de Gelderse Rooslaan is het meest kansrijk als uitbreidingslocatie, omdat daar nu al in principe ruimte beschikbaar is voor meer woonwagens. Een uitbreiding kan dan over 1 ├á 2 jaar starten als de uitwerking en procedures succesvol verlopen.

Toewijzing
Ook moeten afspraken worden gemaakt over hoe standplaatsen en woonwagens aan nieuwe bewoners worden toegewezen. Het principe van samenleven in familieverband is daarbij essentieel in de woonwagencultuur. In de vervolgfase moeten dit verder worden uitgewerkt.

‘Eerste stap’
‘Mooi dat we nu aan de slag kunnen met extra standplaatsen’, aldus wethouder wonen Ronald Paping. ‘Daarmee krijgen de woonwagenbewoners eindelijk wat meer ruimte. Als gemeente vinden we
dat woonwagenbewoners volgens hun tradities en culturele identiteit moeten kunnen leven. Dit is nog maar de eerste stap, het blijft hier niet bij. Het is de bedoeling dat we na deze pilot meer mogelijkheden voor extra standplaatsen gaan onderzoeken.’ Ook dat proces doet de gemeente
samen met de huurdersvereniging en de corporaties.

Huurwagens
Op de Bethani├źnstraat is ruimte voor 3 tot 6 extra woonwagens, op de Frieslandsingel voor 4 tot 5 en op de Gelderse Rooslaan voor 4 extra woonwagens. Dit kunnen ook huurwagens zijn. Die wens is er vooral bij jongen bewoners, omdat die niet zomaar een eigen woonwagen kunnen kopen. Uit datzelfde onderzoek bleek dat er in Arnhem behoefte is aan ongeveer 100 extra standplaatsen voor woonwagens. Op dit moment zijn er 128 standplaatsen op 13 locaties in Arnhem die verhuurd worden door de corporaties. De raad wordt v├│├│r het einde van dit jaar ge├»nformeerd over de voortgang.