Gemeente, politie en Arnhemse middelbare scholen samen voor Schoolveiligheid

Gemeente, politie en Arnhemse middelbare scholen samen voor Schoolveiligheid

1 juni 2022 Uit Door admin

De gemeente Arnhem, de politieteams Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid en de schoolbesturen van alle Arnhemse middelbare scholen staan samen nadrukkelijk voor een veilig en sociaal leerklimaat. Zij bekrachtigden dit door het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst Schoolveiligheid. De partners maakten afspraken over de manier waarop zij samen omgaan met gebruik van (of handel in) drugs en alcohol, vandalisme en crimineel gedrag. Ook maakten zij afspraken over het vroegtijdig signaleren van zorgwekkende situaties waar leerlingen zich in kunnen bevinden. Namens de gemeente zetten burgemeester Ahmed Marcouch en wethouder onderwijs Bob Roelofs hun handtekening.

In de Samenwerkingsovereenkomst staat dat elke school zorgt voor een eigen plan van aanpak waarin sociale veiligheid wordt gewaarborgd. Waar nodig wordt een kernteam Veilig in om School (VIOS) ingesteld, waarin onder andere de school, de politie, het jongerenwerk, het sociaal wijkteam, en de leerplicht vertegenwoordigd zijn.

Eenduidige aanpak
Burgemeester Marcouch laat weten blij te zijn dat alle Arnhemse middelbare scholen zich hebben aangesloten bij de aanpak VIOS (Veilig in en om School): “Voor het vormen en ontwikkelen van onze kinderen en jongeren is veiligheid in het onderwijs de basis. Leerlingen moeten gevrijwaard zijn van pesten en intimidatie, maar ook van criminaliteit. In de pedagogische wijk vormen scholen een belangrijke schakel in het netwerk dat nodig is om onze kinderen en jongeren te vormen. Ik ben blij met de bekrachtiging van deze samenwerking. Ik ben ook trots dat de scholen naar voren zijn gestapt om deze samenwerking met politie, straatcoaches en vormingswerkers aan te gaan. Want samen maken we de pedagogische wijk.” “Om daadwerkelijk aan de voorkant van bepaalde problematiek te komen, is samenwerking en onderlinge advisering noodzakelijk”, vult Gideon Zandstra namens de politie aan. Ook Wethouder Roelofs beaamt het belang van de samenwerking: “Scholen kunnen zich hierdoor focussen op hun kerntaak, namelijk onderwijs geven. Want problemen die niet direct met onderwijs te maken hebben worden door één (of meerdere) partners opgepakt. Zo ontstaat een rustig, veilig leerklimaat voor alle leerlingen. Het is mooi om te zien dat er vanuit het hele land inmiddels interesse is in onze aanpak.”

Begeleiding houdt niet op bij de school
Namens de scholen laat rector Niels van der Graaff van het Beekdallyceum weten dat de aanpak wat hem betreft ook een goede preventieve werking heeft: “Het helpt enorm dat de aanpak op alle middelbare scholen nu vergelijkbaar is. En dat de begeleiding van een leerling die problemen heeft, niet ophoudt bij school, maar dat er ook verder wordt gekeken via jongerenwerkers of wijkcoaches. Elke school heeft een verantwoordelijke aangewezen voor schoolveiligheid, de lijnen zijn kort en we weten elkaar snel te vinden.”

Herijking in de week van het Onderwijs
De samenwerkingsovereenkomst kwam tot stand doordat enerzijds de scholen naar voren stapten om te zeggen dat zij kampten met problemen in en om school die zij vanuit het onderwijs alleen niet konden oplossen. Anderzijds leefden in de gemeenteraad zorgen over drugs- en drankgebruik onder jongeren. Op beide fronten werd actie ondernomen. Dit is uiteindelijk gecombineerd in deze Samenwerkingsovereenkomst. Ieder schooljaar, in De week van het Onderwijs zal de Samenwerkingsovereenkomst Schoolveiligheid worden herijkt. Dit gebeurt op initiatief van de gemeente.